Objekt bývalé stodoly - oprava krovu, zdiva, omítek, truhlářské konstrukce.

Poskytnutý grant: 800.000 Kč