Oprava vstupních dveří a kamenného ostění, dveří v přízemí, dveří do Linhartské ulice, oprava schodiště.
Poskytnutý grant: 100.000 Kč