Restaurování  fresek V.V. Reinera v pravé lodi.

Poskytnutý grant: 400.000 Kč