Celková oprava a nátěr fasády.

Poskytnutý grant: 300.000 Kč