Oprava uliční fasády a krovu.
Poskytnutý grant: 1 000 000 Kč