Oprava a restaurování fasády.

Poskytnutý grant: 1 200 000 Kč