Obnova a restaurování fasády, restaurování bronzové pamětní desky, restaurování schodiště, obnova kamenné dlažby.

Poskytnutý grant: 1 900 000 Kč