Oprava střechy a fasády.
Poskytnutý grant: 500.000 Kč