Celková oprava a nátěr fasády.
Poskytnutý grant: 300.000 Kč