Dotace hl. m. Prahy v oblasti památkové péče na rok 2020

Vyhlášení dotačního programu se připravuje.

 


Granty hl. m. Prahy v oblasti památkové péče na rok 2019

NOVÉ: Informace o změně Zásad a změně Časového harmonogramu grantového řízení vlastníkům památkově významných objektů na rok 2019

Usnesením Rady HMP č. 1484 ze dne 12. 6. 2018 byly vyhlášeny granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů na rok 2019.

Granty vlastníkům památkově významných objektů jsou každoročně poskytovány na nemovité kulturní památky, na nemovité objekty v Pražské památkové rezervaci a ve vesnických rezervacích na území hl. m. Prahy (Stodůlky, Ruzyně), na nemovité objekty v památkových zónách v hl. m. Praze a na restaurování movitých kulturních památek na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy.

Dále se poskytují granty vlastníkům památkově významných objektů na stavební a restaurátorské práce související s odstraněním graffiti maleb a se zajištěním antigraffitových nátěrů (tyto práce musí být výslovně uvedeny v závazném stanovisku OPP MHMP).

S vyhlášením grantů vlastníkům památkově významných objektů na rok 2019 byly schváleny:

  • Zásady pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů na rok 2019
  • Žádost o grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2019 na věci nemovité - elektronický formulář
  • Žádost o grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2019 na movité kulturní památky umístěné na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy - elektronický formulář
  • Časový harmonogram grantového řízení pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných objektů v roce 2019

Podání žádostí o grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů pro rok 2019 bylo do 16. listopadu 2018.

Více informací naleznete na záložce Granty - Formuláře a zásady pro poskytování grantů.

grantoví specialisté: Jarmila Střeláková (civilní objekty), Ing. Jitka Kyseláková (církevní objekty, movité kulturní památky)


V červnu a září 2018 proběhl seminář pro vlastníky památkově významných objektů na téma: „JAK PODAT ŽÁDOST O GRANT VLASTNÍKŮM PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ V ROCE 2019“.
Informace z něj naleznete v těchto prezentacích:

1. Zásady pro poskytování grantů
2. Jak podat žádost o grant - vyplnění formuláře
3. Jak sestavit rozpočet


V květnu 2018 proběhl seminář pro vlastníky památkově významných objektů na téma: „JAK SESTAVIT ROZPOČET – OCEŇOVÁNÍ STAVEBNÍCH A RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ V SOUVISLOSTI S PODÁNÍM ŽÁDOSTI O GRANT POSKYTOVANÝ HL. M. PRAHA".
Informace z něj naleznete v těchto prezentacích:
1. Postup při zpracovávání rozpočtu stavebních a restaurátorských prací  - informace pro rozpočtáře
2. Oceňování stavebních a restaurátorských prací v souvislosti s podáním žádosti o grant
3. Stupně složitosti fasády - obecné


Granty hl. m. Prahy v oblasti památkové péče na rok 2018

vzorová veřejnoprávní smlouva schválená usnesením RHMP č. 826 ze dne 17. 4. 2018

Na základě usnesení Rady HMP č. 826 (14,5 MB) ze dne 17. 4. 2018 a usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/129 (34,2 MB) ze dne 17. 5. 2018, usnesení Rady HMP č. 3079 (3,8 MB) ze dne 11. 12. 2018 a usnesení Zastupitelstva HMP č. 2/57  (16,9 MB) ze dne 13. 12. 2018 bylo schváleno poskytnutí grantů hlavního města Prahy vlastníkům památkově významných staveb a objektů a vlastníkům památkově významných církevních objektů v majetku církví a náboženských společností.

Usnesením Rady HMP č. 1319 ze dne 6. 6. 2017 byly vyhlášeny granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů na rok 2018.

Granty vlastníkům památkově významných objektů jsou každoročně poskytovány na nemovité kulturní památky, na nemovité objekty v Pražské památkové rezervaci a ve vesnických rezervacích na území hl. m. Prahy (Stodůlky, Ruzyně), na nemovité objekty v památkových zónách v hl. m. Praze a na restaurování movitých kulturních památek.

Dále se poskytují granty vlastníkům památkově významných objektů na stavební a restaurátorské práce související s odstraněním graffiti maleb a se zajištěním antigraffitových nátěrů (tyto práce musí být výslovně uvedeny v závazném stanovisku OPP MHMP).


Granty hl. m. Prahy v oblasti památkové péče na rok 2017

 Na základě usnesení Rady HMP č. 1075 (33,7 MB) ze dne 16. 5. 2017, usnesení Zastupitelstva HMP č.27/59 (7,8 MB) ze dne 25. 5. 2017, usnesení Rady HMP č. 2770 ze dne 13. 11. 2017 a usnesení Zastupitelstva HMP č. 31/77 ze dne  30. 11. 2017 bylo schváleno poskytnutí grantů hlavního města Prahy vlastníkům památkově významných staveb a objektů a vlastníkům památkově významných církevních objektů v majetku církví a náboženských společností v celkové výši 57 150 000 Kč.

Granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017 byly vyhlášeny usnesením Rady HMP č. 1677 ze dne 27. 6. 2016.


Granty hl. m. Prahy v oblasti památkové péče na rok 2016

 Na základě usnesení Rady HMP č. 821 (57,7 MB) ze dne 12. 4. 2016 a usnesení Zastupitelstva HMP č.16/99 (44,2 MB) ze dne 28. 4. 2016, usnesení Rady HMP č. 2742 (72,5 MB) ze dne 8. 11. 2016 a usnesení Zastupitelstva HMP č. 21/85 (56,9 MB) ze dne 15. 12. 2016 bylo schváleno poskytnutí grantů hlavního města Prahy vlastníkům památkově významných staveb a objektů a vlastníkům památkově významných církevních objektů v majetku církví a náboženských společností v celkové výši 53 600 000 Kč.

Granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů na rok 2016 byly vyhlášeny usnesením Rady HMP č. 1726 ze dne 21. 7. 2015.


Granty hl. m. Prahy v oblasti památkové péče na rok 2015

Na základě usnesení Rady HMP č. 1146 (38,7 MB) ze dne 19. 5. 2015 a usnesení Zastupitelstva HMP č. 7/85 (9,99 MB) ze dne 28. 5. 2015, usnesení RHMP č. 2731 ze dne 10. 11. 2015, usnesení ZHMP č. 11/66 ze dne 26. 11. 2015, usnesení RHMP č. 3197 ze dne 15. 12. 2015 a usnesení ZHMP č. 12/68 ze dne 17. 12. 2015 bylo schváleno poskytnutí grantů hlavního města Prahy vlastníkům památkově významných staveb a objektů a vlastníkům památkově významných církevních objektů v majetku církví a náboženských společností v celkové výši 50 000 000 Kč.

Termín podání žádostí o grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů pro rok 2015 byl ukončen 28.11.2014.


Granty hl. m. Prahy v oblasti památkové péče na rok 2014

Na základě usnesení Rady HMP č. 1116 a č. 1117 (církve) ze dne 27. 5. 2014, usnesení RHMP č. 2267 a č. 2268 (církve) ze dne 2. 9. 2014, usnesení RHMP č. 3163 ze dne 9. 12. 2014 a usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/23 (církve) a č. 39/24 ze dne 29. 5. 2014, usnesení ZHMP č. 41/32 a č. 41/33 (církve) ze dne 11. 9. 2014, usnesení ZHMP č. 2/49 ze dne 18. 12. 2014 bylo schváleno poskytnutí grantů hlavního města Prahy vlastníkům památkově významných staveb a objektů a vlastníkům památkově významných církevních objektů v majetku církví a náboženských společností v celkové výši 44 650 000 Kč.

Termín podání žádostí o grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů pro rok 2014 byl ukončen 29.11.2013.


Granty hl. m. Prahy v oblasti památkové péče na rok 2013

Na základě usnesení Rady HMP č. 570 a č. 572 (církve) ze dne 16.4.2013 a usnesení Zastupitelstva HMP č. 26/58 a č. 26/59 (církve) ze dne 25.4.2013, usneseni Rady HMP č. 2028 (církve) a č. 2029 ze dne 5.11.2013 a usnesení Zastupitelstva HMP č. 32/10 (církve) a č. 32/11 ze dne 7.11.2013, usnesení Rady HMP č. 2303 ze dne 3.12.2013 a usnesení Zastupitelstva HMP č. 33/63 ze dne 12.102.2013 bylo schváleno poskytnutí grantů hlavního města Prahy vlastníkům památkově významných staveb a objektů a vlastníkům památkově významných církevních objektů v majetku církví a náboženských společností v celkové výši 44 300 000 Kč.

Časový harmonogram grantového řízení pro rok 2013 naleznete ZDE.
Příjem žádostí byl ukončen 30.11.2012.


Granty hl. m. Prahy v oblasti památkové péče na rok 2012

V roce 2012 bylo na základě usnesení RHMP č. 591 a č. 592 ze dne 15.5.2012, usnesení ZHMP č. 17/18 a č. 17/19 ze dne 24.5.2012, usnesení RHMP č. 1953 ze dne 20.11.2012 a č. 2185 ze dne 11.12.2012, usnesení ZHMP č. 21/35 ze dne 29.11.2012 a č. 21/36 ze dne 29.11.2012  schváleno poskytnutí grantů HMP vlastníkům památkově významných staveb a objektů a vlastníkům památkově významných církevních objektů v majetku církví a náboženských společností v celkové výši 51 547 000 Kč.


Granty hl. m. Prahy v oblasti památkové péče na rok 2011

V roce 2011 bylo na základě usnesení RHMP č. 659 ze dne 17.5.2011, usnesení ZHMP č.7/15 ze dne 26.5.2011, usnesení RHMP č. 1327 ze dne 6.9.2011, usnesení ZHMP č. 9/35 ze dne 15.9.2011 a usnesení RHMP č. 1595 ze dne 26.10.2011 a usnesení ZHMP č. 10/15 ze dne 3.11.2011  schváleno poskytnutí grantů HMP vlastníkům památkově významných staveb a objektů a vlastníkům památkově významných církevních objektů v majetku církví a náboženských společností v celkové výši 58 050 000 Kč.