Radní dnes souhlasili s uvolněním pěti milionů korun pro Městskou část Praha 2 na rekonstrukci vinice a sklípku v Havlíčkových sadech. O finanční dotaci požádala město starostka Prahy 2, schválit udělení příspěvku musí pražské zastupitelstvo.

 

Gröbovka - viniční altán (2)

 

„Vinice Grébovka představuje historický unikát v centru města a její rekonstrukce včetně sklípku je dílčí investicí v rámci obnovy celých Havlíčkových sadů,“ uvedla radní Marie Kousalíková a informovala, že Městská část Praha 2 připravila rekonstrukci vinice a sklípku v Havlíčkových sadech s předpokládanými náklady 39 milionů korun. Původně bylo počítáno s rekonstrukcí až v příštím roce, avšak radnici „dvojky“ se podařilo již akci projektově připravit a chtěla by zahájit práce ještě na podzim letošního roku.

 

 

Havlíčkovy sady (Grébovka) patří mezi nejstarší městské parky na území hlavního města Prahy. Počátkem 20. století areál odkoupilo město Královské Vinohrady od potomků Moritze Gröbeho. Tento věhlasný pražský podnikatel zde v 70. letech 19. století vybudoval za pomoci nejlepších architektů a umělců své doby, jakými byli Antonín Barvitius, Josef Schulz, Bohuslav Schnirch a další, honosné rodinné sídlo s neorenesanční zahradou. Když však v roce 1891 zemřel, pro dědice bylo obtížné nákladnou rezidenci udržovat. Začali ji pronajímat a nakonec celý areál v roce 1905 prodali. Po nezbytných úpravách byl park 16. května 1906 otevřen pro veřejnost jako Havlíčkovy sady.

 

V roce 1999 hlavní město předalo Grébovku do péče městské části Praha 2, která se postupně snaží zdevastované objekty opravovat.

 

V roce 2002 se zde jako první začal opravovat zcela zchátralý Viniční altán. Pro veřejnost byl rekonstruovaný Viniční altán otevřen v červenci 2004. Dnes nabízí posezení v restauraci s ochutnávkou vín z přilehlé vinice Grébovka, a pořádání svatebních obřadů a nejrůznějších společenských událostí.

 

Sady se postupně proměňují: novou podobu získalo historické oplocení, díky němuž se nyní areál na noc uzavírá a hlídá ho ostraha, je opravena Gröbeho vila (v pronájmu společnosti CEELI Institut, o.p.s.); v horní části parku bylo loni otevřeno zrekonstruované dětské hřiště. Další památkově chráněné objekty, např. Pavilon nebo Grottu, teprve obnova čeká.

 

V roce 1358 přikázal Karel IV. založit na návrší kolem Měst Pražských vinice, jež pokryly úbočí vrchu Vítkova a táhly se dále územím dnešních Vinohrad a dále ke Karlovu. Vinice v Havlíčkových sadech je tedy pozůstatkem někdejšího středověkého centra vinařství v Čechách (ještě existuje vinice sv. Kláry v Tróji).

Rozloha vinohradu je 1,7 ha, ročně produkuje cca 4 000 litrů vína. Pěstují se zde odrůdy Müller Thurgau, Rulandské šedé a Rulandské modré.

 

V Praze 4. 9. 2007

___________________________________________________________________________________
Ing. Marie Kousalíková – radní hl. m. Prahy pro oblast financí
do funkce zvolena 30.11.2006. Působnost v oblasti rozpočtů a vyúčtování, kontaktu s finančními institucemi, finančních vztahů mezi hl. m. Prahou a MČ.