Používáním webů z portálové rodiny praha.eu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používají soubory cookies.  Více informací
Rozumím

Č. parc. 135, kaple sv. Eliáše, k. ú. Malá Strana, U Lužického semináře, Vojanovy sady, Praha 1

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 1 - 481/4
 • vlastník: Městská část Praha 1
 • MHMP OKP nebyl požádáno o obnovu
 • stav: k 2. 4. 2010 objekt neužívaný, zdevastovaný

 

 • Č. parc. 135
 • Č. parc. 135

Č.p. 662, kostel sv. Michala, k. ú. Staré Město, Michalská 29, Praha 1

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 1- 34/1    
 • vlastník:  Michal Praha, spol. s r.o., Michalská 27, Praha 1
 • MHMP OPP vydal následující rozhodnutí:
  • k záměru vybudovat v areálu finančně bankovní centrum kladné závazné stanovisko pod č.j. OPP 2205/95 ze dne 2.6.1995, toto rozhodnutí zrušilo MK ČR svým rozhodnutím čj. 1175/96-OPP/3 z 15.7.1996, které MK ČR v rozkladovém řízení  potvrdilo
  • k záměru využití pro kulturní programy zaměřené na turistický ruch v hlavním městě Praze, po zapracování podmínek rozhodnutí MK ČR čj. 1892/94 ze dne 29.3.1994 kladné závazné stanovisko pod č.j. OPP 4627/97 ze dne 20.6.1997
  • k záměru využití bývalého kostela sv. Michala pro účely prodejní galerie umění a módy, i pro prezentaci prací pražských studentů umění kladné závazné stanovisko pod čj. 480179/2007/Zíd ze dne 28. 2. 2008
  • k projektu pro stavební povolení kladné závazné stanovisko pod čj. 403895a/2009 ze dne 18. 12. 2009
  • ke změně využití spodní části půdní vestavby kostela sv. Michala na úrovni 5. NP (původně navrhované ubytovací zařízení malého typu) v celém rozsahu na administrativu (kancelářemi s malou návštěvností), závazné stanovisko bez podmínek pod čj. 506073/2013
 • Ministerstvo kultury ČR vydalo následující rozhodnutí:
  -      na základě podnětu k přezkoumání zrušilo MK ČR rozhodnutím čj. 9843/2014 OPP ze dne 28.2.2014 závazná stanoviska MHMP OPP čj. 403895a/2009 ze dne 18.12.2009 a čj. 506073/2013 ze dne 26.7.2013 - tím nejsou splněny předpoklady pro vydání stavebního povolení pro přestavbu kostela na galerii   
 • odbor výstavby obvodního úřadu městské části Praha 1 vydal:
  • dne 21.5.1998 ve věci  užívání stavby kostela sv. Michala jako víceúčelového kulturního zařízení kolaudační rozhodnutí
  • dne 14.10.2013 stavební povolení na stavební úpravy kostela sv. Michala na nákupní galerii, výstavní prostory a kanceláře v 5.NP (navržené úpravy se netýkají krypty)
 • stav: k 1. 9. 2010 provozování audiovizuálního programu již neprobíhá, k 13.3.2014 v důsledku rozhodnutí MK ČR přestavba na galerii nemůže začít

 

 • Č.p. 662

Č.p. 3-12, měšťanské domy

U Minuty, U Zlatého rohu (Pecoldův dům), U Zlaté dvojky (U Vlků), U Tří mečů (U Koníčka), U Tří lip (U Raků, U Červeného raka), U Modrého sloupu (U Hřebenu), U Tří kominíčků (U Sloupu), U Zlatého bažanta, U Zlatého zvonku, U Zlatého vrchu, k. ú., Staré Město, Staroměstské nám. 2-1, Malé nám. 10-5, U Radnice 2-6, Praha 1

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 1- 35/2, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 
 • vlastník: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1
 • MHMP OKP byl požádán o závazné stanovisko ke  zřízení kulturního, společenského a obchodního centra (pod patronací módní návrhářky Blanky Matragi) v celkem deseti historických domech se zaměřením na módu a design (kulturní sály, galerie, stálá expozice díla Blanky Matragi, ateliéry pro workshopy a školení, dílny význačných módních návrhářů včetně jejich prodejen, prodejny sklářských a šperkařských výrobků), s doplněním restaurací, kavárnou a vyhlídkovou kavárnou na střešní terase
 • MHMP OKP vydal dne 19. 5. 2010 pod čj. 1012788/2009 závazné stanovisko k projektu pro stavební povolení, k tomuto projektu bylo vydáno stavební povolení
 • stav: domy vystěhovány od 1. 9. 2006, k 10. 3. 2010 objekty neužívané, v 08/2010 opravena střecha a fasáda domu U Minuty
 • Pod čj. MHMP OPP 814727/2013 ze dne 30. 12. 2013 vydal MHMP OPP závazné stanovisko k  projektu pro územní řízení – změna využití čp. 3 (U Minuty) pro dlouhodobou expozici věnovanou vývoji Staroměstského náměstí a radničního bloku, historii městské samosprávy a také měření času a Staroměstskému orloji a změna využití čp. 4-12 na přestavbu v patrech na byty.
 • Pod čj. MHMP 1249226/2014 ze dne 8. 12. 2014 vydal MHMP OPP závazné stanovisko k  projektu pro stavební řízení a připustil stejné využití domů jako předchozí projekt pro územní řízení.  

 

 • Č.p. 3-12
 • Č.p. 3-12

Č.p. 38 a 39, dům uměleckého průmyslu, k. ú. Nové Město, Národní 36, Charvátova 10, Praha 1

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 1 - 1064
 • vlastník: Luděk Fabinger, Italská 25, Praha 2 
 • MHMP OKP vydal rozhodnutí k rekonstrukci pod čj. 37190/2004
 • MHMP OKP požádal dne 28.8.2006 pod čj. 314654/2006 vlastníka o podání zprávy o stavu přípravy obnovy
 • dne 28.11.2006 sdělil vlastník, že v prvním pololetí roku 2007 předloží projekt rekonstrukce; k 1. 9. 2010 nebyl projekt předložen
 • stav: k 7.6.2007 - opuštěný funkcionalistický dům mimo přízemí; k 1. 9. 2010 stav trvá

 

 • Č.p. 38 a 39
 • Č.p. 38 a 39
 • Č.p. 38 a 39

Č.p. 71, obytný dům, k.ú. Staré Město, Křižovnická 14, Praha 1

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 1 - 2261
 • vlastník: STARS INVEST, s.r.o.  
 • MHMP OKP rozhodnutím čj. 184220/2004 uložil pokutu ve výši 100.000 Kč za provedení úprav bez předchozího vydání závazného stanoviska  podle § 14, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění 
 • MHMP  OKP rozhodnutím čj. 160936/2006 uložil opatření podle § 9 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění (nezbytné zabezpečení domu, odstranění velkoplošné reklamy, zatékání), opatření bylo splněno
 • stav k 14. 2. 2008: MHMP OKP rozhodnutím čj. 384098/2007 v rámci uloženého opatření nařídil provést řadu nezbytných zabezpečovacích prací, opatření nesplněno
 • stav k 30. 6. 2010: zaplacena pokuta ve výši 250.000 Kč, kterou MHMP OKP uložil majiteli za neplnění vlastnických povinností (sankce již dříve potvrzena MInisterstvem kultury ČR)
 • Kontrolní prohlídkou na místě dne 5. 4. 2011 ověřeno dokončení nutných zabezpečovacích prací, nařízených rozhodnutím Odboru výstavby ÚMČ Praha 1 č. j. Výst.130312/2009-Bu-1/71. Následně stavební úřad s ohledem na dosud nerealizovaný vlastníkův záměr vybudovat v nemovitosti hotel navrhl majiteli stavební úpravy v původním duchu, tedy na bytový dům.
 • Dne 20. 11. 2012 vyzval Odbor výstavby ÚMČ Praha 1 pod č. j. S UMCP1/1486881/2012/VÝS-Ki-1/71 vlastníka ke zjednání nápravy, která spočívá v opravě střešní krytiny, vyčištění a opravě okapového systému, zabezpečení oken proti vniknutí třetích osob a zamezení vletu ptactva do objektu, vyčištění, daratizaci a desinfekci objektu do 30. 12. 2012.
 • Dne 1. 4. 2014 vydal MHMP OPP závazné stanovisko  pod čj. 61051/2014 na rekonstrukci domu s využitím na byty.
 • Odbor výstavby ÚMČ Praha 1 vydal dne 17.9.2014 pod čj.S UMCP1/146988/2014/VŹs-Hr-1/71 stavební povolení k celkové rekonstrukci objektu.
 • stav k 3. 2. 2015: Práce na obnově památky nebyly zahájeny.

 

 • Č.p. 71
 • Č.p. 71
 • Č.p. 71
 • Č.p. 71

Č.p. 112, měšťanský dům u Kundraticů (U sv. Michala), k. ú. Hradčany, Pohořelec 24, Praha 1

nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 39697/1-973

vlastník: U svatého Michala a.s., Václavské náměstí 1601/47, Praha 1

 • Dům je ze strany památkové péče dlouhodobě sledován, objekt je evidován mezi ohroženými památkami.
 • 2009: vydáno závazné stanovisko č.j. 544074/2009 k sanaci omítek 1. NP uliční fasády, práce byly provedeny v roce 2010.
 • 2010: vydáno závazné stanovisko č.j. 505756/2010 ve věci statického zajištění celého objektu. V roce 2011 byly práce dokončeny a provedena kontrolní prohlídka stavby.
 • 2012: vydáno závazné stanovisko č.k. 62548/2012 na provedení bezpečnostních opatření proti pádu poškozené střešní krytiny na ulici (dočasná úprava)
 • 2014: dne 28.1.2014 byla podána po předchozích jednáních se zástupci MHMP OPP a NPÚ HMP žádost č.j. 115890/2014 o vydání rozhodnutí k přípravě obnovy objektu. Správní řízení zatím nebylo ukončeno.
 • Dne 12.2.2014 oznámila společnost CPI prostřednictvím médií svůj záměr zahájit v březnu 2015 celkovou obnovu domu. Více informací na http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/cpi-zacne-opravovat-zchatraly-dum-na-pohorelci-za-rok-budou-tam-apartmany-1060423

Č.p. 219, obytný dům, U Voříkovských, Liliová 5, Zlatá 6, k. ú. Staré Město, Praha 1

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 1 - 112
 • vlastník:  Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 3, Praha 1 
 • MHMP OKP vydal rozhodnutí pod čj. 117331/2004 k odstranění povodňových škod
 • MHMP OKP vydal dne 8.2.2006 rozhodnutí pod čj. 252250/2006 k údržbě domu
 • stav:  30. 4. 2009 přední trakt domu neužívaný

 

 • Č.p. 219
 • Č.p. 219
 • Č.p. 219
 • Č.p. 219

Č.p. 233, měšťanský dům, U jalovcového stromu, U zeleného jalovce, Jalovcová 3, k. ú. Staré Město, Praha 1

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 1 - 126
 • vlastník:  Antik, spol. s r.o., Dejvická 14 , Praha 6
 • MHMP OKP vydal dne 21.10.2004 rozhodnutí pod čj. 118223/2004 k přípravě rekonstrukce
 • MHMP OKP vydal dne 11.2.2005 rozhodnutí pod čj. 118223/2004 k rekonstrukci domu na kanceláře v patrech a v přízemí na prodejnu
 • stavební úřad vydal stavební povolení pod čj. Výst.420,1310/05-Hs-1/233 ze dne 7.3.2005
 • MHMP OKP vyzval vlastníky dne 15.8.2005 pod čj. 148666/2005 k plnění povinností ve smyslu § 9 odst.1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění
 • MHMP OKP vydal dne 13. 11. 2007 rozhodnutí pod čj. 467448/2007 k obnově fasády domu
 • stav:  objekty několik let vyklizeny,  od 04/2007 probíhala oprava krovu, provedeno statické zajištění vnitřního schodiště, v roce 2008 bylo započato s opravou fasády (stav k 30. 4. 2009); k 1. 9. 2010 opravena uliční fasáda
 • v objektu probíhá restaurování malovaného stropu (stav ke 4. 8. 2009)

 

 • Č.p. 233
 • Č.p. 233
 • Č.p. 233

Č.p. 309, U Kasírů, Bartolomějská 13, k.ú. Staré Město

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 1 - 160
 • vlastník:  Gama Estates, s.r.o., Bartolomějská 13, Praha 1
 • MHMP OKP k celkové rekonstrukci objektu vydal rozhodnutí pod čj. 174179/2003
 • MHMP OKP rozhodnutím pod čj. 372682/2007 uložil vlastníkovi nezbytná opatření, aby do objektu nezatékalo a opravu nákolníku u vrat
 • Dne 2. 2. 2010 proběhla prohlídka stavu domu, kterou svolal stavební úřad, aby prověřil statiku domu. Z hlediska památkové péče od minulé prohlídky v roce 2009 se stav nezměnil.
 • stav: celková oprava domu nezačala, k 1. 9. 2010 je objekt mimo část přízemí neužívaný, k 5. 4. 2011 se stav  nemovitosti nezměnil

 

 • Č.p. 309
 • Č.p. 309
 • Č.p. 309

Č.p. 314, hranolová věž staroměstských hradeb, k. ú. Staré Město, Bartolomějská 4, Praha 1

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 1 - 160
 • vlastník: Česká republika, Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7 
 • MHMP OKP vydal rozhodnutí pod čj. 111230/2003 k k obnově krovu, v roce 2005 k obnově
 • MHMP OKP vyzval dne 24.7.2006 pod čj. 266536/2006 k zabezpečení objektu před dalším poškozováním
 • Policie ČR sdělila dne 11.4.2007, jak bylo splněno opatření: byla provedena kompletní výměna střešní krytiny z prejzů v 11-12/2006, vyčištěny vnitřní prostory a uzavřeny otvory ve fasádě, další opravy budou prováděny po etapách podle finančních prostředků
 • Kontrolou provedenou na místě dne 16.1.2009 bylo zjištěno, že vlastník provedl opravu fasády a oken, opravu střešní krytiny, vyčištění vnitřních prostor a odstranil ochranné lešení kolem věže
 • stav: k 1. 9. 2010 objekt neužívaný

 

 • Č.p. 314
 • Č.p. 314
 • Č.p. 314
 • Č.p. 314
 • Č.p. 314
 • Č.p. 314
 • Č.p. 314
 • Č.p. 314
 • Č.p. 314
 • Č.p. 314

Č.p. 401, palácové domy, Hrobčických (U Tobolky), Rytířská 20 a Wimerův palác čp. 402, Rytířská 18, k. ú. Staré Město, Praha 1

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 1 -  196 a 197
 • vlastník: čp.401 - T.V.B. spol. s r.o., Rytířská 20/, Praha 1, čp.402 -  CVTB s.r.o., Rytířská 20, Praha 1 
 • MHMP OKP vydal rozhodnutí k odstrojovacím pracím pod čj. 151015/2004
 • MHMP OKP podal dne 25.3.2005 pod čj. 89681/20005 trestní oznámení ve věci poškození kulturní památky
 • MHMP OKP vydal rozhodnutí k opravě dřevěných prvků pod čj. 169550/2006
 • na MHMP  OKP podána žádost o vyjádření ke statickému zabezpečení objektu
 • stav: nepovolené stavební úpravy, poškození umělecko řemeslných prvků interiéru, narušení archeologických terénů, ke 4.6.2007 - obnova nezačala

  Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 22.1.2008 ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 25.3.2008 byl uznán italský občan xxx vinným trestným činem zneužívání vlastnictví, za což mu byl uložen peněžitý trest 900.000,- Kč.

  S vlastníkem obou nemovitých kulturních památek - MG - ZF a.s., se sídlem Kubova 535/2,  180 00 Praha 8 – Karlín, vedl MHMP – OKP nápravná řízení pod č. j. S-MHMP 231439/2008 a S-MHMP 231199/2008. Rozhodnutími ze dne 8.7.2008 vydanými ve věci byla vlastníkovi uložena ve vztahu k nemovitosti č. p. 401 následující opatření:

  - ve vztahu k celé nemovitosti  bude zpracován mykologický posudek, na základě tohoto posudku a v souladu s ním budou zahájeny sanační práce napadených dřevěných prvků (stropy, trámy, podlahy); mykologický posudek bude předán MHMP – OKP

  - ve vztahu k celé nemovitosti bude zpracován a MHMP – OKP předložen statický posudek, na základě tohoto posudku a v souladu s ním budou zahájeny zabezpečovací práce; statický posudek bude předán MHMP – OKP

  - u spojovacího dvorního křídla s mansardovou střechou bude provedena oprava krytiny a provizorní zakrytí střechy, okenní otvory budou zabezpečeny zakrytím deskou z vnějšího líce

   Ve vztahu k nemovitosti č. p. 402 byla uložena následující opatření:

  - ve vztahu k celé nemovitosti  bude zpracován mykologický posudek, na základě tohoto posudku a v souladu s ním budou zahájeny sanační práce napadených dřevěných prvků (stropy, trámy, podlahy); mykologický posudek bude předán MHMP – OKP

  - ve vztahu k celé nemovitosti bude zpracován a MHMP – OKP předložen statický posudek, na základě tohoto posudku a v souladu s ním budou zahájeny zabezpečovací práce; statický posudek bude předán MHMP – OKP

  Stav nemovitostí MHMP – OKP pravidelně kontroluje v součinnosti se stavebním úřadem, naposledy dne 24. 11. 2009. MHMP – OKP konstatuje, že stav nemovitostí odpovídá požadavkům uloženým vlastníkovi výše uvedenými opatřeními a není tedy důvod zahajovat správní řízení.

 • Dne 5. 10. 2010 proběhla za účasti zástupců stavebního úřadu a MHMP - OKP kontrolní prohlídka, při které bylo zjištěno, že nemovitosti jsou zajištěny v nezbytném rozsahu.

nový stav:

 • dne 2.11.2011 obdržel MHMP OPP informaci o změně vlastnictví daných objektů,
 • nový vlastník: Rytířská Hotel a.s., Kubova 535/2, Praha 8,
 • kontrola objektů za účasti zástupce vlastníka, MHMP OPP a stavebního úřadu MČ P1 proběhla dne 27.9.2011 – objekty zajištěny, vyklizeny, opuštěné.
 • ke dni 11.12.2012 byla provedena kontrolní prohlídka stavu objektu, při které bylo zjištěno, že nemovitosti jsou zakonzervovány a zajištěny v nezbytně nutném rozsahu.
 • stav: k 11.12.2012  objekt opuštěný, neužívaný
 • Dne 11. 2. 2014 proběhla za účasti zástupce MHMP OPP a zástupce vlastníka objektů kontrolní prohlídka, při které bylo zjištěno, že nemovitosti jsou zajištěny v nezbytném rozsahu.
 • Nálezový stav:
  • objekty zabezpečeny proti klimatickým vlivům a proti vniknutí cizích osob,
  • objekty vyklizeny, opuštěné.

Foto z kontrolní prohlídky dne 11.2.2014

 • Rytířská 18, 20
 • Rytířská 18, 20
 • Rytířská 18, 20
 • Rytířská 18, 20
 • Rytířská 18, 20
 • Rytířská 18, 20

Foto z kontrolní prohlídky dne 11.12.2012

 

 • Č.p. 401
 • Č.p. 401
 • Č.p. 401
 • Č.p. 401
 • Č.p. 401
 • Č.p. 401
 • Č.p. 401
 • Č.p. 401
 • Č.p. 401
 • Č.p. 401
 • Č.p. 401
 • Č.p. 401
 • Č.p. 401
 • Č.p. 401
 • Č.p. 401
 • Č.p. 401
 • Č.p. 401
 • Č.p. 401

Č.p. 509, obytný dům, k. ú. Staré Město, Havelská 7, Michalská 10, Praha 1

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 1 –  269
 • vlastník: VALNIC.EST s.r.o. Sokolská 1870/16, Praha 2
 • MHMP  OKP rozhodnutím čj. 111205/2008 uložil opatření podle § 9 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění (opravu štítové zdi)
 • MHMP  OKP vydal závazné stanovisko ke stavebním úpravám celého objektu, přístavbě dvorního traktu a výtahu pod čj. 604337/2008 ze dne 9.3.2009
 • vydal stavební povolení ke stavebním úpravám celého objektu, přístavbě dvorního traktu a výtahu dne 2.6.2010
 • stav: neudržovaný objekt, působící zašle - práce na obnově doposud nezačaly. Částečně narušena fasáda a omítka.
 • Dne 19.5.2011 byla MHMP-OPP provedena obhlídka nemovitosti, při které bylo zjištěno, že je zanedbávána pravidelná údržba a nemovitost chátrá. Dne 2.6.2011 bylo s vlastníkem zahájeno správní řízení o uložení pokuty za zanedbávání péče o kulturní památku. Vlastníku byla rozhodnutím, které nabylo právní moci dne 2.9.2011, uložena pokuta za zanedbávání péče o kulturní památku.
 • Obhlídkou kulturní památky dne 12.7.2012 bylo zjištěno, že byla provedena nová fasáda do ulice Havelská.

 

 • Č.p. 509

Č.p. 553, Sixtův dům

Celetná 2, č.p. 547 a 546, U Uherské koruny a U kamenného ptáka, Železná 3, Kamzíkova 10, č.p. 548, U jednorožce, U bílého koníčka, U zlatého noha, Bomšejský dům, Kamzíkova 5, Železná 1, Staroměstské náměstí 20, ( od r. 2013 též č.p. 551, Staroměstské náměstí 17, č.p.556, Celetná 8), k. ú. Staré Město, Praha 1

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 1 - 299, 293, 294, (297, 302)
 • vlastník: Bucentauro Trade, s.r.o., Kamzíková 1, Praha 1, Hlavní město Praha, Mariánské nám.2, Praha 1
 • dne 9.6.2006 vydal MHMP OKP rozhodnutí na rekonstrukci areálu  na hotel pod čj. 152828/2005
 • dne 28.8.2006 vyzval MHMP OKP vlastníky pod čj. 314669/2006 o sdělení stavu přípravy rekonstrukce
 • dne 25.9.2006 sdělil jeden z vlastníků, že probíhá majetkoprávní jednání mezi vlastníky
 • dne 6.3.2007 zahájil MHMP OKP pod čj. 314669/2006 řízení o uložení opatření podle § 10 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění
 • vlastník učinil ve smyslu tohoto opatření nezbytné úpravy  (kontrola plnění NPÚ HMP ze dne 27.3.2007)
 • stavební úřad MČ Praha 1 dopisem ze dne 21. 10. 2009 oznámil zahájení řízení o změně stavby, spočívající v prodloužení lhůty na její dokončení do 31. 12. 2009
 • obhlídkou nemovitosti dne 12.4.2011 bylo zjištěno, že budova A (Celetná ulice) je částečně užívaná a je ve stabilizovaném stavu, budova B (Kamzíkova ulice) je ve stabilizovaném stavu a na budově C (Kamzíkova ulice) je zhotovena nová provizorní střecha včetně okapních svodů
 • stavební úřad MČ Praha1 dne 24.1.2013 před vydáním rozhodnutí povolení prodloužení lhůty na dokončení stavby o 5 let provedl společně s MHMP OPP prohlídku stavby se závěrem:  Na stavbě v současné době žádné stavební práce neprobíhají, stavební práce byly zastaveny v březnu 1997, stavebník předpokládá zahájení stavebních prací v roce 2014, což je podmíněno získáním stavebního povolení pro další objekt Celetná 8/556 a zadního traktu domu Staroměstské náměstí 17/551
 • dne 18.2.2013 představil na MHMP OPP projektant ateliéru MS architekti s.r.o. návrh stavebních úprav dvorního objektu č.p.551 a celého objektu č.p.556
 • pod čj. S - MHMP 218254/2014 ze dne 2. 7. 2014 vydal MHMP OPP závazné stanovisko k  projektu pro stavební řízení na nové využití dvorní budovy domu č.p. 551 a celého objektu č.p. 556 na bytové účely a na propojení  s objektem č.p. 553.
 • odbor výstavby MČ Prahy 1 prodloužil lhůtu pro dokončení stavby hotelu Carlton – Ritz – U Sixtů  (čp. 553, 556/1, 1094/1, 548/1, 547, 824)  rozhodnutím čj. S – UMCP1/156361/2014/VÝS-Hd-1/553 ze dne 16.12.2014 do 31.12.2017.
 • odbor výstavby MČ Prahy 1 vydal dne 29.10.2014 na stavbu – změna stavby: stavební úpravy  celého bytového objektu (objekt „I“) č.p. 556, k.ú. Staré Město, Celetná 8,Praha 1 stavební povolení č.j. S UMCP1/111059/2014/VÝS-H-1/556
 • odbor výstavby MČ Prahy 1 vydal dne 29.10.2014 na stavbu – změna stavby: stavební úpravy  celého bytového objektu (dvorní objekt „K“) č.p. 551, k.ú. Staré Město, Staroměstské nám. 17,Praha 1 stavební povolení č.j. S UMCP1/111056/2014/VÝS-H-1/551

 

 • Č.p. 553
 • Č.p. 553
 • Č.p. 553

Č.p. 716, proluka, k. ú. Nové Město, Palackého 13, Praha 1

 • objekt na území pražské památkové rezervace
 • vlastník: SURIN s.r.o., U Družstva Ideál 1287/11, Praha, Nusle, 140 00
 • MHMP OPP: dne 9.11.2010 přijal žádost o vyjádření k novostavbě hotelového objektu, probíhá zpracování, čj. 924177/2010
 • Stav: ke dni 9.8.2011 stavba nezačala, proluka oplocena

Č.p. 721, barokní obytný dům U Kochánků (U Šusterů), k. ú. Nové Město, Palackého 3, Praha 1

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 1 - 1119
 • vlastník: TRAVELLERS HOSTEL, s. r. o., Vacínova 396/5, 180 00 Praha 8 - Libeň 
 • MHMP OKP vyzval k nápravě stavu pod čj. 245879/2006
 • MHMP OKP vydal rozhodnutí k rekonstrukci pod čj. 68477/2006 
 • MHMP OKP vydal rozhodnutí ze dne 17. 7. 2008, kterým uložil vlastníkovi provést takové práce, které mají zabezpečit a zajistit zachování památkové hodnoty objektu. Vlastník tyto povinnosti nesplnil.
 • MHMP OKP rozhodnutím ze dne 13. 8. 2009, které bylo potvrzeno rozhodnutím Ministerstva kultury ČR ze dne 4. 1. 2010, uložil vlastníkovi pokutu za zanedbávání péče o kulturní památku.
 • stav: ke dni  9.8. 2011 obnova nezačala, dům je stále opuštěný

 

 • Č.p. 721
 • Č.p. 721
 • Č.p. 721

Č.p. 800 a 1017, komplex staroměstský obecní dvůr, k. ú. Staré Město, U Obecního dvora 9 a 11, Praha 1

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 1 - 401 
  vlastník: Dvůr Josefov, s. r. o., Půlkruhová 786/20, 160 05 Praha 6 - Vokovice 
 • MHMP OKP vydal rozhodnutí k rekonstrukci na obchodní využití pod čj. 75545/2002
 • MHMP OKP vydal rozhodnutí k přípravě rekonstrukce a novému objektu v areálu pod čj. 35420/2003
 • MHMP OKP vydal závazné stanovisko čj. MHMP 176894/2009 ze dne 7. 7. 2009 k rekonstrukci a dostavbě areálu, a to k návrhu projektové dokumentace pro stavební řízení. Dále bylo k upravené projektové dokumentaci pro stavební řízení vydáno závazné stanovisko MHMP OKP čj. MHMP 382937/2010 ze dne 30. 7. 2010. 
 • stav: k 3. 11. 2010 - dosud nevydáno stavební povolení, stavební práce nezačaly, dům opuštěný

nový stav:

 • dne 7.12.2011 obdržel MHMP OPP informaci o změně vlastnictví daných objektů,
 • nový vlastník: Dvůr Josefov s.r.o., Husitská 107/3, Praha 3,
 • provedení nutných zabezpečovacích prací,
 • úprava stavebního záměru s ohledem na aktualizované stavebně historický průzkum a soupis prvků,
 • poslední prohlídka objektu za účasti zástupce vlastníka, MHMP OPP a NPÚ proběhla dne 13.12.2011 – objekt zajištěn, vyklizen, dům opuštěný.

 

 • Č.p. 800 a 1017
 • Č.p. 800 a 1017
 • Č.p. 800 a 1017
 • Č.p. 800 a 1017

Č.p. 854, budova banky ČSOB, k. ú. Nové Město, Na Příkopě 14, Praha 1

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 31-12563
 • vlastník: NP Investments a.s., Jugoslávská 620/29, Praha, Vinohrady, 120 00
 • MHMP OPP: dne 29.4.2008 vydal kladné závazné stanovisko ve věci přestavby objektu pro kancelářské a obchodní účely, čj. 478667/2007
 • odbor výstavby obvodního úřadu městské části Praha 1 vydal 12.9.2008 stavební povolení ve věci přestavby objektu pro kancelářské a obchodní účely, čj. UMCJP1 093466/2008
 • stav: ke dni  9.8.2011 dům je zaplachtován a probíhá rekonstrukce

Č.p. 1166, klasicistní obytný dům, k. ú. Nové Město, Petrská 33, Praha 1

 • objekt na území pražské památkové rezervace
 • vlastník: Constrexim.cz, a.s., U Jankovky 2,  Praha 5 
 • MHMP OKP vydal k rekonstrukci objektu na hotel rozhodnutí pod čj.115964/2005 
 • MHMP OKP  vyzval dne 30.10.2006 pod čj. 400965/06 stavební úřad k přijetí opatření k nápravě 
 • stavební úřad svolal místní šetření na 30.11.2006, vlastník neumožnil přístup do objektu s tím, že neprodleně podá žádost na statické zabezpečení zdi zadního traktu a oken proti vniknutí cizích osob
 • MHMP OKP vydal ke statickému zajištění objektu rozhodnutí pod čj.473139/2006
 • MHMP OKP vydal k rekonstrukci a dostavbě objektu rozhodnutí čj. MHMP 273439/2008 ze dne 19. 1. 2009 (k předloženému návrhu ve formě studie). 
 • MHMP OKP vydal k rekonstrukci a dostavbě objektu závazné stanovisko pod čj. MHMP 648068/2009 (k projektové dokumentaci pro územní řízení).
 • MHMP OPP vydal k rekonstrukci a dostavbě objektu závazné stanovisko pod čj. MHMP 924177/2010 (k upravené projektové dokumentaci pro územní řízení).
 • stav: k 9.8. 2011 - objekt opuštěný, celkově chátrá

 

 • Č.p. 1166
 • Č.p. 1166
 • Č.p. 1166
 • Č.p. 1166

Č.p. 1327, činžovní dům, k. ú. Nové Město, Krakovská 13, Praha 1

 • objekt na území pražské památkové rezervace
 • vlastník: Židovská obec v Praze, Maiselova 18, Praha 1
 • MHMP OKP nebyl požádán o vydání závazného stanoviska k obnově objektu
 • MHMP OKP vyzval vlastníka v roce 2005 k nápravě, havarijní stav řeší stavební úřad
 • MHMP OKP vyzval stavební úřad k přijetí opatření dne 24.8.2006 pod čj. 314251/2006
 • stavební úřad dne 20.10.2006 informoval, že vlastník obnovu neplánuje a dům prodává
 • MHMP OKP vydal dne 15.6.2009 rozhodnutí ke studii rekonstrukce a dostavby objektu. Tato studie byla dále rozpracována v dokumentaci pro územní řízení, ke které MHMP OKP vydal závazné stanovisko čj. MHMP 1011022/2009 ze dne 22.3.2010.
 • stav: k 15.2.2011- objekt je opuštěný a chátrá

 

 • Č.p. 1327
 • Č.p. 1327
 • Č.p. 1327
 • Č.p. 1327
 • Č.p. 1327
 • Č.p. 1327
 • Č.p. 1327
 • Č.p. 1327
 • Č.p. 1327
 • Č.p. 1327
 • Č.p. 1327

Č.p. 1383, obytný dům, k. ú. Nové Město, Žitná 35, Praha 1

 • objekt na území pražské památkové rezervace
 • vlastník: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1, s právem hospodařit pro Městskou část Praha1, Vodičkova 18, Praha 1
 • MHMP OKP nebyl požádán o vydání závazného stanoviska k celkové obnově objektu
 • MHMP OKP vyzval stavební úřad k přijetí opatření dne 24.8.2006 pod čj. 314582/2006
 • stavební úřad dne 20.10.2006 sdělil, že vlastník na jaře 2007 opraví fasádu
 • MHMP OKP vydal k opravě fasády rozhodnutí pod čj.404310/2006 
 • stav:  opuštěný, k 7.6.2007 - fasáda neopravena

 

 • Č.p. 1383
 • Č.p. 1383
 • Č.p. 1383

Č.p. 1573, činžovní dům, k. ú. Nové Město, Žitná 53, Praha 1

 • objekt na území pražské památkové rezervace
 • vlastník: Žitná s.r.o., Mánesova 68 , 12000 Praha 2
 • MHMP OKP vyzval stavební úřad k přijetí opatření dne 30.8.2006 pod čj. 314559/2006
 • stavební úřad dne 9.10.2006 sdělil, že vydal rozhodnutí ke změně stavby před dokončením
 • MHMP OKP vydal k demolici dvorních vestaveb závazné stanovisko pod čj.24938/2007
 • MHMP OKP pod čj. 400136/2006 řešil odstranění nepovolených velkoplošných reklam na fasádě
 • stavební úřad vydal stavební povolení pod čj. Výst. 2874, 4906/97-He-21 1573
 • stav:  k 6.6.2007 - reklamy odstraněny, stavba probíhá

 

 • Č.p. 1573
 • Č.p. 1573

Č.p. 1978, obytný dům, k. ú. Nové Město, Vladislavova 26, Praha 1

 • objekt na území pražské památkové rezervace
 • vlastník: Carlisle Estates, s.r.o., Vladislavova 26, Praha 1
 • dne 8.4.1999 MHMP OKP požádán o rozhodnutí k rekonstrukci na hotel pod čj. 25597/1999, žádost vzata zpět
 • MHMP OKP vyzval stavební úřad k přijetí opatření dne 24.8.2006 pod čj. 314606/2006
 • stavební úřad sezval na den 31.10.2006  místní šetření, na které se vlastník nedostavil
 • stavební úřad sdělil dne 8.3.2007, že podnět odložil, neboť dům není v havarijním stavu
 • stav: opuštěný dům, zchátralé přízemí

 

 • Č.p. 1978
 • Č.p. 1978

Poznámka:

V seznamu byly použity veřejně přístupné údaje z Katastru nemovitostí.
Na některé památky jsme byli upozorněni Klubem pro záchranu památek.