• nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 1 -  196 a 197
 • vlastník: čp.401 - T.V.B. spol. s r.o., Rytířská 20/, Praha 1, čp.402 -  CVTB s.r.o., Rytířská 20, Praha 1 
 • MHMP OKP vydal rozhodnutí k odstrojovacím pracím pod čj. 151015/2004
 • MHMP OKP podal dne 25.3.2005 pod čj. 89681/20005 trestní oznámení ve věci poškození kulturní památky
 • MHMP OKP vydal rozhodnutí k opravě dřevěných prvků pod čj. 169550/2006
 • na MHMP  OKP podána žádost o vyjádření ke statickému zabezpečení objektu
 • stav: nepovolené stavební úpravy, poškození umělecko řemeslných prvků interiéru, narušení archeologických terénů, ke 4.6.2007 - obnova nezačala

  Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 22.1.2008 ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 25.3.2008 byl uznán italský občan xxx vinným trestným činem zneužívání vlastnictví, za což mu byl uložen peněžitý trest 900.000,- Kč.

  S vlastníkem obou nemovitých kulturních památek - MG - ZF a.s., se sídlem Kubova 535/2,  180 00 Praha 8 – Karlín, vedl MHMP – OKP nápravná řízení pod č. j. S-MHMP 231439/2008 a S-MHMP 231199/2008. Rozhodnutími ze dne 8.7.2008 vydanými ve věci byla vlastníkovi uložena ve vztahu k nemovitosti č. p. 401 následující opatření:

  - ve vztahu k celé nemovitosti  bude zpracován mykologický posudek, na základě tohoto posudku a v souladu s ním budou zahájeny sanační práce napadených dřevěných prvků (stropy, trámy, podlahy); mykologický posudek bude předán MHMP – OKP

  - ve vztahu k celé nemovitosti bude zpracován a MHMP – OKP předložen statický posudek, na základě tohoto posudku a v souladu s ním budou zahájeny zabezpečovací práce; statický posudek bude předán MHMP – OKP

  - u spojovacího dvorního křídla s mansardovou střechou bude provedena oprava krytiny a provizorní zakrytí střechy, okenní otvory budou zabezpečeny zakrytím deskou z vnějšího líce

   Ve vztahu k nemovitosti č. p. 402 byla uložena následující opatření:

  - ve vztahu k celé nemovitosti  bude zpracován mykologický posudek, na základě tohoto posudku a v souladu s ním budou zahájeny sanační práce napadených dřevěných prvků (stropy, trámy, podlahy); mykologický posudek bude předán MHMP – OKP

  - ve vztahu k celé nemovitosti bude zpracován a MHMP – OKP předložen statický posudek, na základě tohoto posudku a v souladu s ním budou zahájeny zabezpečovací práce; statický posudek bude předán MHMP – OKP

  Stav nemovitostí MHMP – OKP pravidelně kontroluje v součinnosti se stavebním úřadem, naposledy dne 24. 11. 2009. MHMP – OKP konstatuje, že stav nemovitostí odpovídá požadavkům uloženým vlastníkovi výše uvedenými opatřeními a není tedy důvod zahajovat správní řízení.

 • Dne 5. 10. 2010 proběhla za účasti zástupců stavebního úřadu a MHMP - OKP kontrolní prohlídka, při které bylo zjištěno, že nemovitosti jsou zajištěny v nezbytném rozsahu.

nový stav:

 • dne 2.11.2011 obdržel MHMP OPP informaci o změně vlastnictví daných objektů,
 • nový vlastník: Rytířská Hotel a.s., Kubova 535/2, Praha 8,
 • kontrola objektů za účasti zástupce vlastníka, MHMP OPP a stavebního úřadu MČ P1 proběhla dne 27.9.2011 – objekty zajištěny, vyklizeny, opuštěné.
 • ke dni 11.12.2012 byla provedena kontrolní prohlídka stavu objektu, při které bylo zjištěno, že nemovitosti jsou zakonzervovány a zajištěny v nezbytně nutném rozsahu.
 • stav: k 11.12.2012  objekt opuštěný, neužívaný
 • Dne 11. 2. 2014 proběhla za účasti zástupce MHMP OPP a zástupce vlastníka objektů kontrolní prohlídka, při které bylo zjištěno, že nemovitosti jsou zajištěny v nezbytném rozsahu.
 • Nálezový stav:
  • objekty zabezpečeny proti klimatickým vlivům a proti vniknutí cizích osob,
  • objekty vyklizeny, opuštěné.