Ke dni 12. 5. 2010 došlo ke zrušení informační přepážky Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu č. 20 v přízemí Škodova paláce v Jungmannově ulici.

 

Informace o zahájených správních řízeních a o vydávání závazných stanovisek je možné získat na Administrativně organizačním oddělení Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – Škodův palác, Jungmannova 35/29, 2. patro, č. m. 272.

 

K podávání žádostí či jiných dokumentů je určena hlavní podatelna v téže budově, která bude později posílena o tzv. univerzální přepážku, spravovanou nově vznikajícím odborem Služeb veřejnosti.