U příležitosti českého předsednictví Evropské unie se ve dnech 20. – 25. 1. 2009 uskutečnily Dny Prahy v Bratislavě. Akce byla pořádána HMP v přímé spolupráci s Českým centrem Bratislava (dále jen ČCB), v součinnosti s bratislavskou radnicí a pod záštitou velvyslance ČR v Bratislavě. Zdařilý kulturní program „dnů“ prezentovala 55 členná kulturní skupina, z příspěvkových organizací HMP se akce účastnilo Divadlo Na zábradlí.

Pražská kulturní prezentace v Bratislavě byla oficiálně otevřena 20. ledna 2009 vernisáží výstavy fotografií Jana Jindry „Praha Franze Kafky“ v prostorách ČCB a poté slavnostně zahájena večerním koncertem Zemlinského kvarteta v Zrcadlovém sále Primaciálního paláce. Obou úvodních akcí se zúčastnili primátoři a další zástupci obou měst, český velvyslanec, zástupci Českých center, ředitelka ČCB, ředitel OKP MHMP a ostatní významní hosté.

Program Dnů Prahy v Bratislavě dále zahrnoval prezentaci MHF Pražské jaro 2009, výstavu Galerie J. Fragnera „New Face of Prague“ s úvodní odbornou přednáškou, tři večerní divadelní představení, loutkové divadlo pro děti, literární performanci, hudebně-literární pořad a koncert Jana Spáleného se skupinou ASPM. Úspěšnost poměrně rozsáhlé akce dokládá návštěvnost, která překračovala kapacity sálů. Všechny programové aktivity se setkaly s velkým zájmem zvaných hostů, široké i odborné veřejnosti a sdělovacích prostředků. Zjevná byla propagace a medializace akce.

V zájmu oživení a obohacení tradičních vztahů partnerských měst Prahy a Norimberka byla v roce 2008 připravena ve vzájemné spolupráci OZV MHMP, OKP MHMP a AMP MHMP společná výstava současného výtvarného umění z Prahy a z Norimberka. Výstava s názvem „Napříč generacemi“, která je srovnávacím reprezentačním výběrem uměleckých děl - obrazů a plastik - tří generací současných umělců působících v obou partnerských městech, byla recipročně k pražské instalaci na podzim 2008 prezentována v Norimberku na jaře 2009

K propagaci hl.m. Prahy v zahraničí byla ve dnech 8.5. - 26.5. 2009 uspořádána výstava fotografií Zapomenutá Praha II - Věže a mosty v Lucemburku. Výstava se konala za podpory HMP a sklidila velký úspěch. Za značného zájmu místních médií představila veřejnosti fotografie staré Prahy a navázala tak na projekt, který se na stejném místě uskutečnil v roce 2007. Fotografie byly instalovány v chodbách opatství Neumünster a díky vzájemnému působení historie samotné památky opatství a atmosféry fotografií z let 1860 - 1940, se podařilo vytvořit působivou a zajímavou expozici.

Realizaci mobilní výstavy fotografií o Praze zajistila ve spolupráci s lucemburskými partnery pražská společnost Domus pragensis, s.r.o. 

Hl.m. Praha se dále prezentovalo v Helsinkách. Z důvodu zrušení oficiálního zahajovacího programu, který měl být realizován ve spolupráci radnic obou měst, se uskutečnila jednodenní prezentace 15. května. Prezentační program byl zahájen odpoledním představením loutkového divadla MINOR „Bruncvík a lev“ ve Studiu Krunikka. Efektní představení s živou muzikou, bylo dospělými i dětskými návštěvníky přijato velmi příznivě. Přiblížilo divákům nejen hrdinský příběh ze Starých pověstí českých Aloise Jiráska, ale působivě prezentovalo Českou republiku, její hlavní město Prahu i proslulý Karlův most. Večerní program se uskutečnil v jazzovém klubu Storyville. Koncert jazzového uskupení JOSEF VEJVODA TRIO si uváděl v angličtině sám zakladatel tria, špičkový bubeník, skladatel a dirigent Josef Vejvoda, na programu byly jeho vlastní skladby. Návštěvníci klubu sledovali dvouhodinovou prezentaci se zájmem, jednotlivé skladby a především sólová vystoupení bubeníka i ostatních muzikantů odměňovali potleskem. Prezentace pražské kultury v Helsinkách byla připravována a realizována v přímé spolupráci s Velvyslanectvím ČR ve Finsku, jehož finanční i personální spoluúčast na celé akci byla značná. Mimořádná byla podpora českého velvyslance. Osobně se věnoval všem členům kulturní delegace a aktivně se účastnil odpoledního i večerního programu. Participace helsinské radnice na akci zahrnovala pouze úhradu pronájmu divadla. 

 

Prezentace zahraničních měst a zahraniční kultury v Praze v roce 2009

Jako druhá část kulturní výměny mezi Prahou a Budapeští a recipročně ke Dnům Prahy v Budapešti v květnu 2008 se 25. a 26. května představilo v pražském Hudebním divadle Karlín Budapešťské divadlo operety. Po oba večery zde uvedlo za značného zájmu diváků skvělé koncertní představení s názvem „Opereta mezi Budapeští a Prahou“. Na pódiu Hudebního divadla Karlín zazněly melodie z nejslavnějších operet Emmericha Kalmána, Franze Lehára, Johanna Strausse a Jenö Huszky v podání sólistů Budapešťského divadla operety a hostujících umělců z karlínského divadla pod taktovkou dirigenta Laszla Makleryho. Budapešťská prezentace v Praze byla oficiálně zahájena 25. května za přítomnosti primátorů obou měst.

Obě představení budapešťského divadla operety činila nosnou část prezentace města Budapešti v Praze, doprovodným programem se stalo autorské čtení současného maďarského spisovatele György Konrada v Maďarském kulturním institutu v Praze dne 26. května 2009.

Na základě dohody primátora hl.m. Prahy a starosty města Soulu o dalším rozšíření vzájemných vztahů mezi oběma partnerskými městy se jako první část kulturní výměny uskutečnily 15. – 18. září Dny Soulu v Praze. Jednalo se o jednu z nejvýznamnějších akcí v oblasti zahraničních vztahů i kulturních prezentací zahraničních měst v Praze v roce 2009.

Dny Soulu v Praze byly za účasti představitelů obou měst slavnostně zahájeny Gala představením v téměř zaplněné Smetanově síni Obecního domu 15. září. Skvělý a mimořádně působivý program se setkal s velkým diváckým ohlasem.

soul.jpg

16. – 18. září měly obyvatelé i návštěvníci Prahy příležitost seznámit se s výstavou „Tvář Soulu a korejská animace“ instalovanou v Infocentru v pasáži Škodova paláce. Výstava se líbila, návštěvnicky přitažlivé byly autogramiády pěti nejvýznamnějších korejských autorů komiksu. Prezentační program pokračoval 16. září odpolední akcí v centru Prahy s ukázkami národního sporu Taekwondo. Návštěvnost akce, které předcházelo vystoupení skupiny bubeníků, byla značná a diváci byli spokojeni až nadšeni. Velmi dobrou návštěvnost zaznamenalo promítání korejských filmů v Městské knihovně v Praze ve dnech 16. – 18. září. Prezentovány byly filmy Marathon (3x) a známý festivalový film Dech (2x). Spokojenost diváků byla zjevná.

Recipročně ke Dnům Soulu v Praze by se v roce 2010 (event. 2011) měly uskutečnit Dny Prahy v Soulu. 

 

Prezentace Prahy v zahraničí a zároveň prezentace zahraničních měst v Praze

V prosinci pokračovala účast hl.m. Prahy na mezinárodním vánočním projektu Mosty mezi městy - festivalu dětských pěveckých sborů. V rámci projektu Praha hostí dětské soubory z ostatních zúčastněných měst, na jejichž vánočních akcích vystupují pražské děti.Vlastní projekt roku 2009 se v Praze uskutečnil ve dnech 12. – 13.12. 2009.

Hlavní město Praha, stejně jako město Hamburk, podpořilo realizaci hudebně-divadelního představení LOGIN v Praze a v Hamburku. Představení, které je součástí česko-německého mezikulturního dialogu a zároveň příkladem naplňování partnerské smlouvy mezi Prahou a Hamburkem v oblasti kulturní spolupráce, se uskutečnilo v obou městech v září.

Celkové náklady hl.m. Prahy vynaložené z rozpočtu OKP MHMP na realizaci kulturních výměn, zahraničních kulturních akcí a účastí na projektech činily v roce 2009 částku ve výši 6 824 430 Kč (včetně poplatků OSA za Gala koncert k zahájení Dnů Moskvy v Praze v roce 2008 ve výši 9 306 Kč).