Pražský hrad

Od ledna t.r. prováděl Archeologický ústav AV ČR pod vedením dr. Frolíkové záchranný archeologický výzkum v prostorách Informačního střediska v tzv. středním křídle Pražského hradu, který byl vyvolán rekonstrukcí tohoto objektu. Nejvýznamnějším nálezem je fragment valového opevnění s kamennou plentou z 10. až 11. století a ještě staršího příkopu z 9. století. Z historických pramenů je známo, že původně se zvedající terén, jižně od tohoto nálezu za současným průjezdem, byl v 16. století před následující dostavbou Pražského hradu odkopán až na skalnaté podloží. Přitom tak byly již v 16. století odstraněny všechny vrstvy s pozůstatky lidské činnosti dochované do této doby.
Více informací najdete na www.arup.cas.cz


 

fragment valového opevnění


Na snímku sonda zachycující příkop s kamennou plentou.