Od září do října (v některých případech až do listopadu 2009) proběhne na mnoha místech České republiky 5. mezinárodní bienále Industriální stopy. Veškeré informace o připravované akci je možné získat na: http://www.industrialnistopy.cz