Dne 3. 12. 2009 proběhlo v rezidenci primátora na Mariánském náměstí v Praze 100. jubilejní zasedání Sboru expertů pro památkovou péči - poradního orgánu Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP.

Přehled činnosti za dobu dosavadní existence Sboru naleznete zde.