HLAVNÍ MĚSTO PRAHA USNESENÍM RHMP č. 956 ZE DNE 21. 7. 2009 VYHLAŠUJE GRANTY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ NA ROK 2010:

A.    KONTINUÁLNÍ VÍCELETÁ ČINNOST UMĚLECKÝCH A KULTURUNÍCH SUBJEKTŮ, MAX. ČTYŘLETÝ GRANT

A1.    Podpora kontinuální a periodické činnosti subjektů v objektech ve vlastnictví HMP, tj. majetku, se kterým HMP i disponuje a který není svěřen městským částem (formulář A1)icon_word.gif

A2.    Podpora kontinuální a periodické činnosti/akce v ostatních objektech (formulář A2)icon_word.gif

ZÁSADY pro poskytování VÍCELETÝCH účelových dotací – grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2010 - 2013icon_word.gif

 

B.    ROČNÍ GRANTY/PROJEKTOVÉ FINANCOVÁNÍ NA JEDNOTLIVÉ UMĚLECKÉ PROJEKTY A ČINNOSTI A NA PODPORU NEPROFESIONÁLNÍHO UMĚNÍ NA ÚZEMÍ HMP

Do této skupiny patří i žádosti začínajících umělců, významné projekty jednorázového charakteru, v neposlední řadě i zahraniční reprezentace hl.m.Prahy a mezinárodní projekty konané na území HMP.

ZÁSADY pro poskytování JEDNOLETÝCH účelových dotací – grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v r. 2010 icon_word.gif

žádosti nad 200 000,-Kč (formulář B1)icon_word.gif

žádosti do 200 000,- Kč (formulář B2)icon_word.gif

ŽÁDOSTI O GRANT JSOU PŘIJÍMÁNY V RÁMCI NÁSLEDUJÍCÍCH OBORŮ:

a)    DIVADLO
b)    HUDBA
c)    TANEC A NONVERBÁLNÍ UMĚNÍ
d)    VÝTVARNÉ UMĚNÍ, FOTOGRAFIE A NOVÁ MÉDIA
e)    LITERATURA (s výjimkou periodického tisku s nadregionální a celostátní působností)
f)    AUDIOVIZUÁLNÍ UMĚNÍ (film a video)
g)    OSTATNÍ


ZÁSADY A FORMULÁŘE PRO ŽADATELE JSOU K DISPOZICI:

1.    V INFORMAČNÍM STŘEDISKU MAGISTRÁTU HL.M. PRAHY,MARIÁNSKÉ NÁM. 2, Praha 1

2.    NA PŘEPÁŽCE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE A CESTOVNÍHO RUCHU – Č. 20, JUNGMANNOVA 29, PRAHA 1

3.    KE STAŽENÍ NA INTERNETU: http://magistrat.praha-mesto.cz/Urad/Uredni-deska/Mestske-granty 

4.    KE STAŽENÍ NA INTERNETU: http://magistrat.praha-mesto.cz/Dotace-a-granty 

5.    KE STAŽENÍ NA INTERNETU: http://kultura.praha-mesto.cz/GRANTY/Granty-2010

TERMÍN PODÁNÍ VÍCELETÝCH ŽÁDOSTÍ: 9. září 2009 do 18.00 hod.

TERMÍN PODÁNÍ JEDNOLETÝCH ŽÁDOSTÍ: 7. říjen 2009 do 18.00 hod.

V PŘÍPADĚ ZASLÁNÍ PROJEKTU POŠTOU JE ROZHODUJÍCÍ PRO DODRŽENÍ TERMÍNU UZÁVĚRKY DATUM DORUČENÍ MHMP.


Vymezení grantových skupin hlavního města Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2010  ZDEicon_word.gif