Zastupitelstvo hl. m. Prahy návrhy na udělení víceletých grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění schválilo usnesením č. 32/61 ve čtvrtek 17. prosince 2009.


Schválené víceleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 2010-2013 (.doc)


Přehled poskytnutých víceletých grantů 2010 - 2013