Rada hl. m. Prahy návrhy na udělení jednoletých grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění do 200.000 Kč schválila usnesením č. 47 v úterý 26. ledna 2010.

Radou HMP schválené jednoleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 2010 do 200.000 Kč (.doc)Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo návrhy na udělení jednoletých grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění nad 200.000 Kč
usnesením č. 33/31 ve čtvrtek 28. ledna 2010.

Zastupitelstvem HMP schválené jednoleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 2010 do 200.000 Kč (.doc)