Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo návrhy na udělení jednoletých grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění nad 200.000 Kč
usnesením č. 33/31 ve čtvrtek 28. ledna 2010.

 

JEDNOLETÉ GRANTY NAD 200.000 Kč.doc