stav před rekonstrukcí fasády - červenec 2008


Barokní budova Invalidovny od Kiliána Ignáce Dienzehofera v Karlíně prošla 1. etapou rekonstrukce severní vstupní fasády. Za pomoci restaurátorů byla kompletně obnovena poničená plasticita fasády. Silně poškozená okna fasády byla vyměněna za kopie. V současné době probíhá příprava restaurování plastik tzv. výdusků z atik fasády, které budou opět navráceny na své místo do konce roku 2010.


 stav před rekonstrukcí fasády - červenec 2008 stav z července 2008 původní okno čelní fasády - červenec 2008 stav po rekonstrukci fasády - březen 2010 stav po rekonstrukci fasády 2 - březen 2010 výdusky z atik jsou momentálně restaurovány výdusky plastik budou vráceny na atiky do konce r.2010