Poradní sbor primátora hl.m. Prahy pro oblast kulturní a grantové politiky připravil aktualizovanou verzi Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy, která po ukončení připomínkového řízení bude předložena ke schválení v Radě hl.m. Prahy a Zastupitelstvu hl.m. Prahy. Po představení materiálu ve Výboru pro kulturu a volný čas ZHMP bylo zahájeno připomínkové řízení k tomuto materiálu a též jeho představení na webových stránkách města s možností připomínek veřejnosti. Pokud budete mít připomínky k tomuto materiálu Vy, zašlete jej prosím na e-mail bohuslava.fuxova@cityofprague.cz nejpozději do 10. prosince 2009.

 

    Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy