Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 35/70 ze dne 26. 3. 2010 k návrhu na přijetí Partnerství hl. m. Prahy v oblasti kultury a volného času v roce 2010 (.pdf)