Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 955 ze dne 21. 7. 2009 poskytnutí finančních prostředků na přijetí partnerství hl. m. Prahy v oblasti kultury a volného času formou daru nepřevyšujícího částku 2 000 000 Kč na rok 2009 v celkové výši 20 980 000 Kč.


Přehled přijatých partnerství naleznete zde