Pro rok 2006 byly vybrány veletrhy, které mají mezinárodní prestiž a které zaručí informovanost většího počtu návštěvníků. Zároveň bylo při výběru  přihlédnuto k tomu, aby to byly veletrhy na mezinárodní úrovni, na kterých je možné prezentovat Prahu nejen jako významnou destinaci, ale i město vhodné pro soustředění stabilních a perspektivních podnikatelských aktivit a upozornit na významné kulturní akce a památky.

 

výstatní stánek prahy 2004

Uskutečněná prezentace hlavního města Prahy na veletrzích cestovního ruchu v roce 2006:

Vakantiebeurs Utrech,Nizozemsko   10. – 15. 1. 2006  
Tento veletrh je nejvýznamnější veletrh v Nizozemsku s tím, že jeho dopad působí i na sousední Belgii a Lucembursko. Tyto země jsou významným zdrojovým trhem Prahy. Účastní se jej přibližně 1 200 vystavovatelů a počet návštěvníků dosahuje cca 1 500 osob.

Reisen Hamburg, Německo    8. – 12. 2. 2006   
Jedná se o jeden z velkých německých veletrhů s velmi dobrou návštěvností. Prezentace Prahy na tomto veletrhu byla zvolena proto, že se zdá být účelné oslovovat vzdálenější německé regiony, které jsou méně informované. Veletrhu se zúčastnilo více než 1 000 vystavovatelů z 80 zemí a počet návštěvníků dosahuje cca 100 000 osob.

BIT (Borsa Internazionale del Turismo) Miláno, Itálie  18. – 21. 2. 2006
Největší veletrh cestovního ruchu v Itálii. Návštěvníci veletrhu preferují nabídku týkající se především architektonických památek, městské turistiky a kulturních akcí, a to i v regionech. Zajímají se ale také o cyklostezky a turistické značené cesty. Účastnilo se jej 5 000 vystavovatelů ze 128 zemí a 150 000 návštěvníků.

Holiday World Praha, ČR    23. – 26. 2. 2006
Veletrh HW je významný středoevropský veletrh cestovního ruchu a vůbec nejdůležitější akcí svého druhu v ČR. Rozsahem (čistá výstavní plocha, počet vystavovatelů, složení vystavovatelů atd.) se řadí ke špičce obdobných akcí ve střední Evropě. Veletrh nabízí nejširší kontraktační a informační možnosti pro odborníky a nejrozsáhlejší nabídku dovolených pro laickou veřejnost. Veletrh má své místo ve struktuře veletržních akcí v České republice. Má také velmi dobrý image v odborných kruzích a v návštěvnické laické veřejnosti a představuje unikátní koncentrovanou nabídku na českém trhu pro domácí i zahraniční cestovní ruch. Účastnilo se jej 704 vystavovatelů z 50 zemí. Počet návštěvníků dosáhl 29 331 osob, z toho    7 331 odborníků a 849 zástupců médií.

SMT (Salon Mondial de Tourisme)Paříž,  Francie   16. – 19. 3. 2006
Jedná se o nejvýznamnější veletrh ve Francii s největší návštěvností se zaměřením na architektonické památky, městskou turistiku, hrady, zámky a kulturní akce. Účastnlo se jej více než 600 vystavovatelů ze 190 zemí a počet návštěvníků dosáhl cca 100 000 osob, z toho je 6 000 odborníků a více než 700 novinářů.

SITC (Salon Internacional del Tourisme) Barcelona, Španělsko    4. –  7. 5. 2006
Španělé jsou jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících klientel Prahy. Ve Španělsku jsou v podstatě dva velké veletrhy, v Madridu a v Barceloně, přičemž ten v Madridu je více zaměřen na cestování po španělsky hovořících zemích (Latinská Amerika), zatímco ten v Barceloně je větší měrou zaměřen na evropskou nabídku.

Veletrhu se zúčastnilo 1 500 vystavovatelů ze 73 zemí na celkové ploše 50 000 m2. Počet návštěvníků dosáhl 200 000 a přes 600 akreditovaných novinářů.

výstatní stánek prahy 2004

Připravovaná prezentace hlavního města Prahy na veletrzích cestovního ruchu v roce 2006:

BITE (Beijing Internacional Tourism Expo) Peking, Čína    22. – 24. 6. 2006
Účast na tomto veletrhu umožní rozšířit působení o úplně nový zdrojový trh v Asii a zejména představit hlavní město Prahu, jeho kulturu a památky. Veletrh je určen odborným návštěvníkům.

WTM (World Travel Market) Londýn, Velká Británie    6. –  9. 11. 2006
Jeden z nejprestižnějších veletrhů cestovního ruchu, který je připraven téměř výhradně pro odbornou veřejnost. V roce 2005 se na veletrhu představilo přes 5 000 vystavovatelů z celého světa  a akreditováno bylo 2 909 novinářů.