OPP eviduje za rok 2004 celkem 8743 spisů
 Právní oddělení zpracovalo celkem  320 spisů

 Koncepční oddělení zpracovalo celkem 

    z toho spisů týkajících se žádostí o grant

 631 spisů

    429 spisů

Odborné oddělení zpracovalo celkem  7792 spisů

   

   

   

 Rozbor spisů odborného oddělení OPP:  

Žádosti v ochranném pásmu   

   z toho archeologie v ochranném pásmu  

 1999 žádostí

    516 žádostí

Žádosti v mimoochranném pásmu 

   z toho archeologie mimo ochranné pásmo

  940 žádostí

     255 žádostí

Žádosti v Pražské památkové rezervaci   
    Malá Strana   

 378  žádostí

    Staré Město     679  žádostí
    Nové Město  1131 žádostí
   Josefov     69 žádostí
    Vyšehrad   52 žádostí
Žádosti v Pražské památkové zóně   
    Vinohrady     750 žádostí
    Žižkov   412 žádostí
    Vršovice   251 žádostí
    Nusle     304 žádostí
    Karlín     207 žádostí
    Dejvice     224 žádostí
    Bubeneč    235 žádostí
    Holešovice   431 žádostí
    Smíchov   446 žádostí

    Střešovice   

 106 žádostí
Žádosti, týkající se:
    Nemovité kulturní památky     1043 žádostí
    Národní kulturní památky        77 žádostí
     Prohlášení za kulturní památku       68 žádostí
    Odvolání proti ZS        63 podání
    Mimoodvolacího řízení       5 podání
    Petice      3 podání
    Stížnosti      34 podání
    Žádosti dle z. 106/1999 Sb.        15 podání
    Půdní vestavby         760 podání
    Umístění či změna stánku        12 podání

   

 

Zpracovala: Jitka Kyseláková