Oddělení památkových architektů, kunsthistoriků a archeologů MHMP-OKP eviduje za rok 2005 celkem 8145 spisů

 Referenti odborného oddělení zpracovali celkem 

7916 žádostí

 Právníci odborného oddělení zpracovali celkem  229 spisů

   

   

 Rozbor spisů odborného oddělení OKP:  

Žádosti v ochranném pásmu   

   z toho archeologie v ochranném pásmu  

 2083 žádostí

    635 žádostí

Žádosti v mimoochranném pásmu 

   z toho archeologie mimo ochranné pásmo

  910 žádostí

     239 žádostí

Žádosti v Pražské památkové rezervaci      2441 žádostí
    Malá Strana   

 391  žádostí

    Staré Město     734  žádostí
    Nové Město  1174 žádostí
   Josefov     93 žádostí
    Vyšehrad   49 žádostí
Žádosti v Pražské památkové zóně    - celkem     2711 žádostí
    Vinohrady     865 žádostí
    Žižkov   285 žádostí
    Vršovice   170 žádostí
    Nusle     249 žádostí
    Karlín     77 žádostí
    Dejvice     157 žádostí
    Bubeneč    170 žádostí
    Holešovice   363 žádostí
    Smíchov   331 žádostí

    Střešovice   

 44 žádostí
Žádosti, týkající se:
    Nemovité kulturní památky 1060 žádostí
    Národní kulturní památky       84 žádostí
     Prohlášení věci či objektu za kulturní památku      48 žádostí
    Odvolání proti rozhodnutí OKP        63 podání
    Mimoodvolacího řízení       5 podání
    Petice     žádné podání
    Stížnosti     16 podání
    Žádosti dle z. 106/1999 Sb., o volném přístupu k informacím    14 podání
    Půdní vestavby     694 podání
    Umístění či změna stánku       8 podání
    Předzahrádky  124 podání
    Účastenství dle z. 114/1992 Sb.     9 podání

   

 

Zpracovala: Jitka Kyseláková