Fontána - Jiráskovo nám.    Malešice    Nuselský park

 

 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu začal počátkem roku 2006 spolupracovat s Pavlem Dvořákem na vytvoření kompletní fotografické dokumentace všech existujících okrasných vodních prvků na území hlavního města Prahy. Fotografie 257 funkčních i nefunkčních kašen a fontán naleznete na našich webových stránkách (zde). Celý projekt Pavla Dvořáka naleznete na webových stránkách: http://www.prazskekasny.net. Jsou zde dokumentovány nejen veřejně přístupné prvky, ale často i ty ukryté v interiérech, dvorech domů a zahradách. Například i nepřístupné kašny v reprezentačních prostorách Pražského hradu nebo v objektech zahraničních velvyslanectví.

 

 

Fontána u hotelu Diplomat    Hradčanské nám.

 

 

V současnosti se připravuje zpracování fotografické dokumentace pítek a zvažuje se její využití v oblasti cestovního ruchu.