Magistrát hl. m. Prahy, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu vydal aktualizovaný atlas Pražské památkové rezervace - Atlas přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu.  

Zájemci si atlas mohou vyzvednout na přepážce odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu č. 20 v přízemí Škodova paláce, Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1.        

Atlas přiblíží pražské památky handicapovaným osobám. Lidé s omezenou schopností pohybu dostanou díky pražskému magistrátu do rukou druhé aktualizované vydání atlasu pražských památek, který je podrobně informuje o tom, jaká je míra přístupnosti jednotlivých památek. Bylo vydáno celkem pět tisíc výtisků v česko-anglické jazykové mutaci. Všechny památky
a oblasti uvedené v atlasu prošli osobně zaměstnanci Pražské organizace vozíčkářů.

Pro osoby s omezenou schopností pohybu je tato mapa obrovsky důležitá. Jednotlivé památky  jsou rozděleny na přístupné bez dopomoci, přístupné s dopomocí a nepřístupné.

Obrovský podíl na přípravě atlasu má především Pražská organizace vozíčkářů. Přehled klíčových informací v atlase zjednodušuje systém piktogramů, které byly pro atlas vytvořeny na základě dlouholetých zkušeností Pražské organizace vozíčkářů s mapováním přístupnosti města.

Mapy mohou handicapované osoby získat v infocentru Bezbariérová Praha - Magistrát hl. m. Prahy ve Škodově paláci  v Jungmannově ulici.   

Nedílnou součástí atlasu jsou také informace o tom, kde jsou pro handicapované osoby vyhrazena parkovací místa a trasy nízkopodlažních spojů. Atlas je v měřítku 1:4000, což umožní přehlednou orientaci v ulicích.

Projekt atlasu přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu navazuje na magistrátní koncepci, v rámci které byly a budou vydávány specifické mapy pro nevidomé a slabozraké.