tabulka - povodeň 2004

 

Odbor kultury,  památkové páče  a cestovního ruchu Magistrátu hlavního města Prahy nabízí vlastníkům domů litinové tabulky, které připomínají povodně z roku 2002. Dvojjazyčné označení s logem hlavního města je možné získat po předložení aktuálního výpisu z katastru nemovitostí společně se souhlasem vlastníka objektu.

 

Vzor souhlasu vlastníka ke stažení  zde.

Fotogalerie instalace povodňových tabulek zde.

 

Kontakt:

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP
Jungmannova 29/35, Praha 1
Mgr. Bohuslava Fuxová, č. dveří 254

bohuslava.fuxova@cityofprague.cz

telefon: 236 00 2528