kulturní památka

Odbor kultury, památkové péče  a cestovního ruchu Magistrátu hlavního města Prahy nabízí majitelům či správcům domů, které jsou podle zákona č. 20/1987 o státní památkové péči prohlášeny za nemovitou kulturní památku, desku na její označení. Tabulku se znakem České republiky a nápisem "Kulturní památka" je možné získat po předložení aktuálního výpisu z katastru nemovitosí společně se souhlasem vlasníka.

 

souhlas vlastníka ke stažení zde

 

Kontakt:

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu  MHMP
Staroměstské náměstí 4, Praha 1
Ing. Aleš Kozák, č. dveří 315

ales.kozak@cityofprague.cz

telefon: 236 00 2319