Galerie hlavního města Prahy, která spravuje sochy na území hlavního města, osadila dvě tabulky Kulturní památka na podstavec sousoší sv. Václava na Václavském náměstí. Toto opatření bylo dohodnuto mezi Magistrátem hl. m. Prahy, Odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu (dále jen MHMP OKP) a Městskou policií. Důvodem dohody byla snaha vytvořit ze strany možností MHMP OKP pro policii takové podmínky, aby zákroky a opatření Městské policie při vykazování osob sedících na podstavci sousoší sv.Václava mohla být legalizována. Toto opatření je pouze doplněním kamerového systému, které sousoší monitoruje.


 

sv. Václav 1 sv. Václav 2