Most Legií byl vybudován na přelomu 19. a 20.století podle projektu Antonína Balšánka na místě Řetězového mostu císaře Františka I.

Na mostě jsou jako pozůstatek dříve vybíraného mýta za přechod mostu umístěny čtyři výběrčí domky s bohatě zdobenou fasádou z pískovce, zastřešené barokizujícími měděnými kupolemi s tepanými maskaróny (dekorativní motiv lidské tváře) a festony (dekorativní závěsy s motivem listů).

Na mýtných domcích probíhaly od roku 2009 restaurátorské práce. V březnu letošního roku však bohužel došlo ke krádeži velké části měděné střešní krytiny domků.

Příslovečným „štěstím v neštěstí“ bylo, že pachatelé krádeže i přes patrnou snahu nedemontovali dekorativní prvky na střešních kupolích. Jejich umělecká a historická hodnota je obtížně vyčíslitelná a případná náhrada by byla finančně i technicky mimořádně náročná.

Při místním šetření za účasti restaurátorů a pracovníků MHMP – OKP i NPÚ bylo s ohledem na riziko opakované krádeže dohodnuto, že dekorativní prvky budou dočasně sejmuty a převezeny do restaurátorského ateliéru.

MHMP – OKP požádal městskou policii hl. m. Prahy o zvýšený dohled na Mostě Legií v nočních hodinách po dobu nutnou k zajištění dekorativních prvků.


 

Most Legií - detail střechy 1 Most Legií - detail střechy 3 Most Legií - detail střechy 2