1)    Multikulturní projekty s účastí hlavního města Prahy

 

Doprovodné programy připravují kulturní příspěvkové organizace. Tyto příspěvkové organizace jsou nezávislými subjekty za spolupořadatelství hl. m. Prahy nebo mohou získat finanční podporu (grant) od hl. m. Prahy.

 

rok 1997    Rudolf II: a Praha

rok 2001    Sláva barokní Čechie

 

 

2)    Největší projekt

 

rok 2000    Praha – evropská metropole kultury 2000

Kromě živé kultury, která měla cca 400 akcí v  objektech, zahradách a prostranstvích PPR, byly např. označeny kulturní památky, rekonstruována Petřínská rozhledna, rekonstruovány varhany v kostele sv. Šimona a Judy, dále bylo využito rekonstrukce Vily Müller, do projektu bylo zapojeno Automuzeum Praga a Rudolfova štola apod.

 

 

3)    Každoroční akce vázané na památkové objekty, zahrady a prostranství

 

Výběr akcí:

-    Pražské jaro

-    Svatováclavské slavnosti

-    Mezinárodní varhanní festival

-    Pražský podzim

-    Koncerty na Malostr. most. věži

-    Letní slavnosti staré hudby

-    Letní shakespearovské slavnosti

-    Tanec Praha

-    Česká taneční platforma

-    Praha - srdce národů

-    FEBIOFEST

-    Jeden svět

-    Dny evropského filmu

-    Festival spisovatelů Praha

-    Mezinárodní knižní veletrh - Svět knihy

-    Slovenské divadlo v Praze

-    Pražský divadelní festival německého jazyka

-    Czech Press Photo

-    Praha fotografická

-    Přelet nad loutkářským hnízdem

-    Mezinárodní festival nezávislého a amatérského divadla APOSTROF, Praha


V hl. m. Praze se konají rovněž bienále, trienále a quadriennále v oblasti výtvarného umění a scénografie.

 

Uvedené akce probíhají zcela nebo z části v objektech (památkových), které byly v uplynulých letech rekonstruovány:

1994 – 1997 Obecní dům

1997 – 1998 Městská knihovna v Praze (včetně sálů)

 

Byla rekonstruována divadla a řada dalších kulturních stánků. Některé byly poškozeny povodní v roce 2002 a znovu obnoveny. Ze zrekonstruovaných divadel uvádíme alespoň Archu (zde je umístěna řada kulturních projektů včetně mezinárodních akcí), dále Švandovo divadlo na Smíchově, bývalé kino bylo rekonstruováno pro divadlo Minor (stavba roku 2002), další ukončené rekonstrukce - Divadlo v Dlouhé, Divadlo pod Palmovkou, od roku 2001 je v hl. m. Praze scéna pro taneční umění divadlo Ponec.

 

V hl. m. Praze se odehrává řada kulturních projektů na historických náměstích a jiných veřejných prostranstvích - lze jmenovat alespoň Pražské Vánoce, oslava Nového roku, Pražské Velikonoce, ale také pouliční divadla a performance.

 

 

V pražské památkové rezervaci vznikla a je provozována nespočetná řada soukromých galérií,výstavních síní, dále kin a muzeí.

V památkových objektech mají trvalé expozice a výstavní prostory městské kulturní organizace Galerie hl. m. Prahy, Muzeum hl. m. Prahy. Trvale jsou využívány k výstavním účelům Staroměstská radnice a Obecní dům.

 

V památkových objektech sídlí a provozují činnost z pražských kulturních organizací

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Městská knihovna v Praze, Pražská informační služba, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy a NKP Vyšehrad. Stejně tak významné státní kulturní instituce, např. Národní muzeum, Národní galerie, Národní divadlo, Česká filharmonie, Státní opera.

 

Jedinečným skvostem co do památkového i kulturního významu je areál Pražského hradu.