Od září 2009 bude k dispozici koncept nového územního plánu na těchto internetových stránkách: http://www.uppraha.cz, v Infocentru rozvoje hlavního města Prahy v Jungmannově ulici 29 a v rámci Dnů Prahy na výstavě Architecture Week v pražském Mánesu od 21. do 24. září 2009.

Po vyhlášení termínu veřejného projednání na úřední desce a webových stránkách se ke konceptu nového územního plánu budou moci vyjádřit občané formou připomínek a námitek. Ty může uplatnit každý občan, občanské sdružení i zástupce veřejnosti v rámci veřejného projednávání, tj. do 15 dnů ode dne veřejného projednání. Formu a způsob tohoto procesu předepisuje stavební zákon (č. 183/2006 Sb.).