Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 424 ze dne 14. 4. 2009 poskytnutí finančních prostředků na přijetí partnerství hl. m. Prahy v oblasti kultury a volného času formou daru nepřevyšujícího částku 2 000 000 Kč na rok 2009 v celkové výši 39 630 000 Kč.

Přehled přijatých partnerství naleznete zde