V rámci přijatých partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času byly poskytnuty nezávislým pořadatelům akcí, zejména festivalů a přehlídek, dary v souhrnné výši 83 180 000,- Kč.

Hlavní město Praha schválilo rovněž ostatní dary v oblasti kultury a volného času v celkové výši 6 508 000,- Kč.

Přehled poskytnutých darů naleznete zde.