OKP eviduje za rok 2007 celkem 7583 spisů odborného oddělení  
 Z toho referenti odborného oddělení zpracovali celkem   

7101 žádostí

 Právníci odborného oddělení zpracovali celkem     482 spisů

 

Rozbor žádostí - spisů odborného oddělení OKP:

 Žádosti  Počet žádostí:
ochranném pásmu   

 1702 žádostí

mimoochranném pásmu   

1038 žádostí

Pražské památkové rezervaci    - celkem

2603 žádostí

Malá Strana   

370  žádostí

Staré Město   

887  žádostí

Nové Město   

1178  žádostí

Josefov   

110  žádostí

Vyšehrad   

58  žádostí

Pražské památkové zóně    - celkem

3117 žádostí

Vinohrady  

644 žádostí

Žižkov  

388 žádostí

Vršovice   

220 žádostí

 Nusle   

262 žádostí

Karlín   

 151 žádostí

 Dejvice   

263 žádostí

Bubeneč   

282 žádostí

Holešovice  

433 žádostí

Smíchov  

 398 žádostí

Střešovice  

76 žádostí

   

 

Rozbor žádostí - spisů odborného oddělení OKP  
 SUP 1 – specializované území – oblast 1  1530 žádostí
 SUP 2 – specializované území – oblast 2  1853 žádostí
 SUP 3 – specializované území – oblast 3  869 žádostí
 SUP 4    - specializované území – oblast 4   1089 žádostí
 SUP 6 – specializované území – oblast restaurování  309 žádostí
 SUP 7 - specializované území  - oblast archeologie     1451 žádostí

 

Množství žádostí, týkající se:  
 Nemovitých kulturních památek     770 žádostí
 Národních kulturních památek     70 žádostí
 Prohlášení věci či objektu za kulturní památku     117 žádostí
 Odvolání proti rozhodnutí OKP     17 podání
 Mimoodvolacího řízení     2 podání
 Petice     7 podání
 Stížností     26 podání
 Žádostí dle z. 106/1999 Sb. o volném přístupu k informacím    19 podání
 Účastenství dle z. 114/1992 Sb.  16 podání
 Žádostí k restaurování na státních zámcích mimo území Prahy 188 podání

 

 

Dne 30. 1. 2008

Zpracovala: Jitka Kyseláková