OKP eviduje za I. pololetí roku 2007 celkem 3940 spisů oddělení pam. architektů

 

 Z toho referenti odborného oddělení zpracovali celkem     3734 žádostí
 V lednu 2007 bylo podáno     473 žádostí
 V únoru 2007     526 žádostí
 V březnu 2007     758 žádostí
 V dubnu 2007     662 žádostí
 V květnu 2007     751 žádostí
 V červnu 2007     564 žádostí

 a právníci odborného oddělení zpracovali celkem    206 spisů
 z toho byla zahájena správní řízení  
    •  na podnět Národního památkového ústavu
 25
    •  na vlastní podnět – OKP   
 31
    •  žádostí o restaurování mov. věcí SZ a SH  
 93

 

 

Rozbor žádostí - spisů odborného oddělení OKP

 

 Žádosti v ochranném pásmu    Žádosti v mimoochranném pásmu    949 žádostí 528 žádostí
 SUP 1 – specializované území – oblast 1  759 žádostí
 SUP 2 – specializované území – oblast 2  1022 žádostí
 SUP 3 – specializované území – oblast 3  426 žádostí
 SUP 4    - specializované území – oblast 4   497 žádostí
 SUP 6 – specializované území – oblast restaurování    MKP     176 žádostí
 SUP 7 - specializované území  - oblast archeologie     854 žádostí

   

 

 

 Množství žádostí, týkající se:  
 Nemovitých kulturních památek     379 žádostí
 Národních kulturních památek     32 žádostí
 Prohlášení věci či objektu za kulturní památku     56 žádostí
 Odvolání proti rozhodnutí OKP     12 podání
 Mimoodvolacího řízení     1 podání
 Petice     4 podání
 Stížností     16 podání
Žádostí dle z. 106/1999 Sb. o volném přístupu k informacím    11 podání
Účastenství dle z. 114/1992 Sb.  14 podání
žádostí k restaurování na státních zámcích mimo území Prahy 93 podání
koordinovaných stanovisek z OOP   

103 podání

 

 

Dne 17. 9. 2007

Zpracovala: Jitka Kyseláková