Oddělení památkových architektů, kunsthistoriků a archeologů MHMP-OKP eviduje za rok 2005 celkem 8179 spisů

 Referenti odborného oddělení zpracovali celkem 

7941 žádostí

 Právníci odborného oddělení zpracovali celkem  238 spisů

   

   

Rozbor spisů odborného oddělení OKP:  

Žádosti v ochranném pásmu   

 1944 žádostí

Žádosti v mimoochranném pásmu

  974 žádostí

Žádosti v Pražské památkové rezervaci      2449 žádostí
    Malá Strana   

 360  žádostí

    Staré Město     733  žádostí
    Nové Město  1227 žádostí
   Josefov     68 žádostí
    Vyšehrad   61 žádostí
Žádosti v Pražské památkové zóně    - celkem     3467 žádostí
    Vinohrady     797 žádostí
    Žižkov   354 žádostí
    Vršovice   251 žádostí
    Nusle    371 žádostí
    Karlín     148 žádostí
    Dejvice     248 žádostí
    Bubeneč    310 žádostí
    Holešovice   506 žádostí
    Smíchov   398 žádostí

    Střešovice   

 84 žádostí
Žádosti, týkající se:
    Nemovité kulturní památky 796 žádostí
    Národní kulturní památky       65 žádostí
     Prohlášení věci či objektu za kulturní památku      30 žádostí
    Odvolání proti rozhodnutí OKP       44 podání
    Mimoodvolacího řízení      3 podání
    Petice      1podání
    Stížnosti     45 podání
    Žádosti dle z. 106/1999 Sb., o volném přístupu k informacím    8 podání
    Účastenství dle z. 114/1992 Sb.     9 podání
   

 

Zpracovala: Jitka Kyseláková
Dne 15. 1. 2007