Ve dnech 25. – 26. května 2009 se v pražském Hudebním divadle Karlín představí Budapešťské divadlo operety, které zde po oba večery uvede koncertní představení s názvem „Opereta mezi Budapeští a Prahou“. Na pódiu Hudebního divadla Karlín zazní melodie z nejslavnějších operet Emmericha Kalmána, Franze Lehára, Johanna Strausse a Jenö Huszky v podání sólistů Budapešťského divadla operety a hostujících umělců z karlínského divadla pod taktovkou dirigenta Laszla Makleryho.

 

TZ - Budapešt  TZ - Budapešt  TZ - Budapešt  TZ - Budapešt  TZ - Budapešt  TZ - Budapešt 

TZ - Budapešt

 

Jedná se o druhou část kulturní výměny mezi Prahou a Budapeští na bázi reciprocity, která se uskutečnila poprvé po roce 1989 z podnětu představitelů obou hlavních měst. Stěžejním bodem prezentace Prahy v Budapešti v květnu 2008 byl koncert Symfonického orchestru hl.m. Prahy FOK v budapešťském Paláci kultury. Excelentní provedení pod taktovkou dirigenta Gaetana Delogu bylo pro posluchače ve zcela zaplněném koncertním sále silným uměleckým zážitkem. Doprovodný program zahrnoval fotografické výstavy, přehlídku českých filmů a Festival českého piva na náměstí Vározház. Pražská prezentace v Budapešti byla slavnostně zahájena představiteli obou měst.

 

Rovněž u prezentace druhé části kulturní výměny je plánována účast nejvyšších představitelů obou měst. Oficiální zahájení akce Budapešť v Praze se uskuteční v Hudebním divadle Karlín 25. května 2009 v 19.00 hodin za přítomnosti primátora města Budapešti Gábora Demszkého a primátora hl.m. Prahy Pavla Béma.

 

Obě představení Budapešťského divadla operety budou nosnou částí prezentace města Budapešti v Praze.

 

Doprovodným programem se stane autorské čtení současného maďarského spisovatele György Konrada v Maďarském kulturním institutu v Praze dne 26. května 2009.

 

 

 

Bližší informace k představení:

www.hdk.cz/aktuality/opereta-mezi-budapesti-a-prahou