Culture 2007 je nový program kulturní spolupráce v EU pro období 2007-2013.

CultureProgram Culture 2007 by měl stimulovat evropskou kulturní spolupráci díky podpoře 3 následujících sfér:

1) podpoře kulturních projektů,
2) podpoře kulturní spolupráce organizací
3) podporou výzkumu, shromažďování a rozšiřování informací o kulturní spolupráci.

Celkový rozpočet, který by měl byt vyčleněn na období 7 let, je 408 milionů Euro.

Specifickými cíli jsou:
- podpora mezinárodní mobility osob pracujících v kulturní oblasti;
- podpora mezinárodního oběhu kulturních a uměleckých děl;
- podpora mezikulturního dialogu.

Akční linie programu zahrnují tyto oblasti:

- podpora kulturních akcí (Akce: Body spolupráce, Aktivity spolupráce Zvláštní opatření)
- podpora organizací aktivních v oblasti kultury na evropské úrovni
- podpora analýz, sběru a šíření informací v oblasti kulturní spolupráce

Akce:

Body spolupráce musí být tvořena min. 6 subjektů ze 6 různých zemí a předpokládá realizaci víceletých kulturních aktivit (dosavadní víceleté projekty spolupráce). Projekty by měly splňovat dva ze tří obecných cílů, přičemž budou upřednostněny ty návrhy, které budou splňovat všechny tři cíle. Tomuto typu aktivit by mělo být vyhrazeno 36% rozpočtu.

Aktivity spolupráce musí spojovat 4 subjekty ze 3 různých zemí zapojených do programu (dosavadní roční projekty). Tomuto typu aktvit bude vyhrazeno 24% rozpočtu.

Zvláštní akce jsou emblematické projekty, které by měly mít ohlas mezi národy Evropy a přispívají k lepšímu porozumění EU a ocenění kulturní rozmanitosti (např. evropská města kultury). Tomuto typu aktivit bude vyhrazeno 17% rozpočtu.

Podpora organizací aktivních v oblasti kultury zahrnuje provozní granty různým evropským institucím (10% celkového rozpočtu).

5% rozpočtu je pak vyhrazeno na studie, analýzy, šíření informací a podporu národních kanceláří.

Do programu se mohou zapojit (vedle členských států EU) členské státy EFTA/EEA (Island, Norsko, Lichtenštejnsko), kandidátské země a státy Balkánu. Program umožní spolupráci s mezinárodními organizacemi činnými v oblasti kultury, zejména s UNESCO a Radou Evropy.

Celkový rozpočet programu je navrhován ve výši 408 mil. €.

Návrh programu byl předložen Evropskému parlamentu a Radě spolu s návrhy dalších programů zaměřených na vzdělání ( Erasmus, Comenius, Leonardo, Grundtwig), mládež (Youth) a audiovizi (Media 2007). Rozhodnutí o návrhu se očekává koncem roku 2005.

 

 

Projekt v rámci programu Culture 2000 - ilustrované a obrázkové knihy

Město Strasbourg hledá partnery na společný projekt se zaměřením na ilustrované a obrázkové knihy.

Hlavním cílem tohoto projektu je představit a podporovat ilustrované knihy pro děti ve státech EU. Projekt je možné dále rozšířit na ilustrace obecně, popř. na animovaný film. Více informací

Proposal for a Culture 2007 programme – original version in English

http://www.club-strasbourg.eu/)