Nové internetové stránky, které od pondělí, 19. června 2006 naleznete na adrese http://kultura.praha-mesto.cz nebo www.praha-mesto.cz/kultura, poskytnou obyvatelům Prahy, občanům České republiky, turistům, odborné veřejnosti a dalším zájemcům přehledné informace týkající se kultury a cestovního ruchu v hlavním městě.

 

Velký důraz kladli tvůrci stránek na zpřístupnění důležitých informací široké i odborné veřejnosti, stejně jako na uživatelské pohodlí stránek. Samozřejmostí je proto možnost stažení a vytištění veškerých formulářů, žádostí a dokumentů. Návštěvníci zde mimo jiné snadno získají přehled o grantových řízeních, příspěvkových organizacích a institucích, akcích spolupořádaných městem i jednáních Výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy pro kulturu, ochranu památek a cestovní ruch.

 

Webové stránky kultury a cestovního ruchu

 

Nové stránky jasně dokazují snahu svých iniciátorů o propojení veřejnosti s děním na Magistrátu. Jsou tak dalším významným krokem, jak přiblížit město jeho obyvatelům a návštěvníkům.

 

„Stránky poskytují všem zájemcům možnost získat úplné informace o dotační kulturní politice hlavního města Prahy i o udělování dalších forem podpory hlavního města Prahy ze strany volených zástupců. V zájmu zajištění průhlednosti při schvalování finančních prostředků na kulturu se na stránkách budou pravidelně objevovat komplexní informace o výsledcích grantových řízení a jejich průběhu spolu s fotografickými i audiovizuálními záznamy. Veřejnost tak získá přehled o projektech ze všech oblastí umění. Najdete zde také přehled aktuálního dění v oblasti kultury a umění, kalendář událostí a připravovaných akcí, informace o činnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hlavního města Prahy. Stránky rovněž podávají přehled veškerých kontaktů na jednotlivé pracovníky odboru, na pražská kulturní zařízení spolu s odkazy na související webové stránky,“ popisuje nové stránky Mgr. Bohumil Černý, člen Rady hl.m.Prahy pro kulturu a cestovní ruch.

 

V Praze 19. června 2006

 

___________________________________________________________________________________

Mgr. Bohumil Černý – radní hl. m. Prahy

Do funkce zvolen 1.9.2005, působnost v oblasti  kultury, cestovního ruchu a kongresové turistiky, církví a náboženských společností a pohřebnictví