Usnesením RHMP č. 656 ze dne 19.5.2009 a usnesením ZHMP č. 27/39 ze dne 28.5.2009 bylo schváleno poskytnutí grantů hlavního města Prahy vlastníkům památkově významných staveb a objektů a vlastníkům památkově významných církevních objektů v majetku církví a náboženských společností na rok 2009 v celkové výši 59 000 tis. Kč. Finanční prostředky budou poskytnuty např. na restaurování nástropní malby ve Filosofickém sále  Strahovského kláštera, na opravu uliční fasády  Štorchova domu na Staroměstském náměstí, na opravu nástěnných a nástropních fresek barokního domu U hvězdy na Malé Straně a na stavební a restaurátorské práce dalších významných objektů na území hl. m.  Prahy.