Zastupitelstvo hl.m. Prahy schválilo usnesením 28/43 dne 18.6.2009 Grantový systém hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na léta 2010 - 2015, který byl dopracován na návrh Poradního sboru primátora hl. m. Prahy pro oblast kulturní a grantové politiky.

Grantový systém hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na léta 2010 - 2015 (.doc)