Dny evropského dědictví se konají pod záštitou Rady Evropy a k jejím myšlenkám se dnes hlásí 47 zemí Evropské kulturní konvence. V České republice, ve které se tyto dny konají již od roku 1991, je národním garantem EHD Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Dny evropského dědictví se každoročně konají pravidelně druhý zářijový víkend, kdy se pro nejširší veřejnost otvírají brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Nezaměřují se pouze na prohlášené historické památky jako jsou hrady, zámky, katedrály, ale otevírají i dveře soukromých a veřejných budov - radnic, škol, obytných domů atd., které jsou veřejnosti nepřístupné vůbec nebo pouze částečně či příležitostně.

V roce 2004 připadají Dny evropského dědictví na 18. a 19. září a v hlavním městě Praze budou přístupny následující památky:

  • Stavovské divadlo (Železná 11)
  • Kaiserštejnský palác (Malostranské náměstí 23)
  • Kostel sv. Vojtěcha (Vojtěšská)
  • Clam-Gallasův palác (Husova 20)
  • Konvikt – kinosál (Bartolomějská 11)
  • Žofín (Slovanský ostrov)
  • Modrý pokoj Jaroslava Ježka (Kaprova 10)

 Další zpřístupněné památky naleznete na www.pis.cz