Při příležitosti dvacetiletého výročí partnerství měst Prahy a Norimberka se Pražané budou moci seznámit s několika kulturními počiny, jež k nám přivezou němečtí hosté.

Dne 25. 5. 2010 proběhne v Obecním domě vernisáž výstavy „ Norimberská secese“, jejíž exponáty přiblíží návštěvníkům umělecké předměty, architekturu i vývoj tohoto období u našich bavorských sousedů. Výstava bude pro veřejnost přístupná ve 3. patře Obecního domu do 20. června 2010.

Vyvrcholením Dne Norimberku v Praze bude od 20 hodin slavnostní koncert Norimberských symfoniků, kteří předvedou díla Ch. W. Glucka a Ludwiga van Beethovena za přítomnosti primátora hl. města Prahy a starosty partnerského města.

Dalším partnerským německým městem je Hamburk, jehož oslavy v Praze proběhnou počátkem října tohoto roku.

 

IMG_0077.jpg